Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông khóa XVII

45

baokontum.com.vn

15/12/2022 18:13

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 12.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HN

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện.

Hội nghị tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng năm 2022 của Đảng bộ huyện và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2023; dự thảo Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sửa đổi, bổ sung; dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và một số tờ trình do Ban Thường vụ Huyện ủy trình xin ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hải- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của huyện. Trong đó, cần tập trung phân tích, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt về số lượng nhưng chất lượng không đảm bảo so với kế hoạch, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Rà soát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2022; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2023. Đồng thời xem xét, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hữu Nam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-12-bch-dang-bo-huyen-tu-mo-rong-khoa-xvii-27485.html