Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 11 (khóa XII)

10

baokontum.com.vn

13/01/2023 06:43

Ngày 12/1, đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ 11 (khóa XII).


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy. Theo đó, năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, 10/17 chỉ tiêu kinh tế đạt kế hoạch; 8/9 chỉ tiêu văn hóa – xã hội đạt kế hoạch; 6/6 chỉ tiêu môi trường đạt kế hoạch; 5/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kế hoạch.

Hội nghị đã thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023; tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoài Tiến

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-kon-tum-lan-thu-11-khoa-xii-27970.html