HĐND huyện Kon Plông tổ chức Kỳ họp chuyên đề khóa XV

17

12/11/2021 17:16

Ngày 12/11, HĐND huyện Kon Plông tổ chức Kỳ họp chuyên đề khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: MH

 

Kỳ họp tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Trịnh Quốc Quân – Trưởng Công an huyện và ông Võ Đình Viết – Chánh Thanh tra huyện được bầu làm Ủy viên UBND huyện với tỷ lệ với phiếu bầu đạt cao. Kỳ họp cũng xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và các ban của HĐND huyện.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND huyện về Quy chế hoạt động và Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; phê duyệt chủ trương các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh một số nguồn kinh phí đã phân bổ và phân bổ nguồn dự kiến tăng thu ngân sách năm 2021.

Mỹ Hòa

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hdnd-huyen-kon-plong-to-chuc-ky-hop-chuyen-de-khoa-xv-21429.html