HĐND huyện Kon Plông: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

28

baokontum.com.vn

09/04/2022 13:05

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Kon Plông có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện như đổi mới tổ chức các kỳ họp theo hướng thực chất, hiệu quả, gọn nhẹ, tăng tính giải trình, phản biện; tăng cường khảo sát chuyên đề, giám sát các lĩnh vực kinh tế-xã hội được cử tri quan tâm; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu đối với các vấn đề nổi cộm tại địa phương…

Ông Đào Duy Khánh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp chuyên đề, ban hành 30 nghị quyết. Việc tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật. Chủ tọa kỳ họp điều hành dân chủ, linh hoạt, khoa học, gợi mở, định hướng các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề chủ yếu nhằm tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, trao đổi, tranh luận thẳng thắn, đi vào trọng tâm, không né tránh những vấn đề phức tạp. Vì vậy, chất lượng các kỳ họp HĐND huyện từng bước được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao và sự kỳ vọng của cử tri.

Các nghị quyết do HĐND huyện Kon Plông ban hành trong các kỳ họp kể trên đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương. Trong quá trình triển khai các nghị quyết do HĐND huyện Kon Plông ban hành, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường theo dõi, giám sát các cơ quan, địa phương thực hiện; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với các nghị quyết của HĐND huyện.

Công tác giám sát, khảo sát được HĐND huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2021-2026 chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kon Plông tiến hành tổ chức 3 đợt giám sát, 4 đợt khảo sát các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, đầu tư… Qua các đợt giám sát, khảo sát, HĐND huyện Kon Plông kịp thời chỉ ra những mặt tích cực, các vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để kiến nghị UBND huyện có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.


HĐND huyện Kon Plông quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Ngọc Tem. Ảnh: QĐ

 

“Điểm sáng” trong việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử là các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện Kon Plông thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân, sát dân. Quan tâm tìm hiểu, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân để góp tiếng nói và đề xuất các chủ trương, giải pháp và quyết sách đúng, giúp HĐND huyện ban hành các nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, trước mỗi kỳ họp, các nội dung tài liệu được gửi trước 10 ngày cho đại biểu để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp HĐND huyện.

Về định hướng hoạt động năm 2022, ông Đào Duy Khánh cho hay: HĐND huyện Kon Plông tăng cường tổ chức các đợt giám sát, khảo sát, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri phản ánh. Tổ chức giám sát các chuyên đề mang tính trọng tâm, trọng điểm để có các kiến nghị mang tầm chiến lược, dài hạn, bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

HĐND huyện Kon Plông sẽ tiến hành tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HĐND huyện với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân về các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, có dư luận trong xã hội.

Bên cạnh đó, HĐND huyện chỉ đạo các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện tích cực nghiên cứu tài liệu, khảo sát, giám sát kỹ những vấn đề phát sinh tại địa bàn ứng cử; đặc biệt là việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan có thẩm quyền; trên cơ sở đó, theo dõi, đeo bám nội dung đã chất vấn để đi đến cùng những vấn đề cử tri quan tâm.  

Quang Định 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hdnd-huyen-kon-plong-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-23274.html