Hà Nội và 8 địa phương xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai

30

laodong.vn

Hà Nội và 8 địa phương xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đaiTổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: QH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký thông báo số 790/TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 2 của Quốc hội (tại phiên họp thứ 9, tháng 3.2022).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 2.2022. Nội dung báo cáo chất lượng, nêu rõ được: kiến nghị của cử tri, những vấn đề nổi cộm; kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị cử tri gửi đến trước, sau kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV…

Đồng thời, báo cáo đã có đánh giá cụ thể về công tác dân nguyện và đưa ra kiến nghị rõ ràng với các cơ quan hữu quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện các kiến nghị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại phiên họp thứ 8 (tháng 2.2022). Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị:

Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung trong báo cáo, trong đó, bổ sung kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước, sau kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 10 (tháng 4.2022).

Đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác dân nguyện theo thẩm quyền. Thực hiện chế độ báo cáo công tác dân nguyện định kỳ hằng tháng nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian, nội dung, chất lượng và gửi Ban Dân nguyện trước ngày 5 hằng tháng để kịp thời tổng hợp, báo cáo tại phiên họp định kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lâm Đồng, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Ninh Bình xem xét, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến môi trường, đất đai nêu tại báo cáo số 97/BC-BDN ngày 16.3.2022 về công tác dân nguyện tháng 2.2022 của Quốc hội.

Các địa phương thông tin kết quả xử lý, giải quyết đến Ban Dân nguyện trước ngày 5.4.2022, để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ căn cứ Báo cáo số 97/BC-BDN ngày 16.3.2022 của Ban Dân nguyện, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện kiến nghị đã nêu trong báo cáo. Gửi kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện trước ngày 5.4.2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 (tháng 4.2022).


Nguồn bài viết:
https://laodong.vn/thoi-su/ha-noi-va-8-dia-phuong-xem-xet-giai-quyet-cac-khieu-nai-to-cao-ve-dat-dai-1030873.ldo