Giao ban trực tuyến công tác báo chí quý I năm 2022

34

baokontum.com.vn

07/04/2022 18:03

Chiều 7/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý I và triển trai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.


Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Quang Thới phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VT

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Kon Tum.

Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, ban biên tập trang thông tin các huyện, thành phố Kon Tum. 

Trong quý I/2022, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của địa phương; định hướng kịp thời công tác tuyên truyền liên quan đến một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, việc thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, xử lý thông tin, định hướng tuyên truyền; kịp thời báo cáo xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo cho nhân dân đón Tết, phòng, chống dịch Covid-19.

 Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí phản ánh chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích; chưa có sự phối hợp với tỉnh trong công tác tuyên truyền, chỉ tập trung khai thác những hạn chế, bất cập của địa phương, đơn vị, nhất là liên quan đến quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại các huyện Kon Plông, Đăk Hà và thành phố Kon Tum… Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị khi có thông tin báo chí phản ánh, chưa thực sự chủ động trong việc thẩm tra và phản hồi thông tin cho báo chí, nhất là kết quả khắc phục.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II – năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu thực hiện tốt văn bản số 264/UBND-KGVX, ngày 26/1/2022 của UBND tỉnh “về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật”; kế hoạch hợp tác truyền thông với báo chí năm 2022; tăng cường chỉ đạo việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là việc phản hồi thông tin về những vấn đề báo chí  phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2022 ; hỗ trợ kinh phí cho hội viên có tác phẩm được xét duyệt, nghiệm thu đạt chất lượng cao; đôn đốc hội viên tích cực hưởng ứng các giải báo chí toàn quốc, báo chí của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của địa phương trong quý II-2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) và 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 do Bộ VHTT&DL phối hợp UBND tỉnh tổ chức (trong tháng 4/2022); các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022); đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, biển, đảo; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thới – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các cơ quan, địa phương và phóng viên. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền kết quả 6 tháng đầu năm 2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

Văn Tùng

           


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/giao-ban-truc-tuyen-cong-tac-bao-chi-quy-i-nam-2022-23324.html