Giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

45

baokontum.com.vn

15/12/2022 16:01

Ngày 15/12, tại thành phố Kon Tum diễn ra Hội nghị giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Cụm khuyến học số 6) năm 2022.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: YĐ

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Hội Khuyến học các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Cụm khuyến học số 6 gồm 9 tỉnh: Ninh thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng với hơn 1,9 triệu hội viên.

Trong năm 2022, Hội Khuyến học 9 tỉnh trong Cụm khuyến học số 6 đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các tỉnh chú trọng, phát triển hiệu quả. Đến nay, toàn cụm có 1.192 hội khuyến học cơ sở, 13.086 chi hội khuyến học và 7.395 ban khuyến học; có hơn 2,6 triệu gia đình học tập, 5.528 dòng họ hoc tập, 9.464 cộng đồng học tập, 8.093 đơn vị học tập.

Công tác gây Quỹ Khuyến học được triển khai hiệu quả với tổng quỹ đạt gần 184,4 tỷ đồng. Các Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ quan ban ngành có nhiều hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh xuất sắc, giáo viên tiêu biểu; hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tư vấn sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học về trồng trọt, chăn nuôi.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Cụm khuyến học số 6 tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong nhân dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; vận động xây dựng Qũy Khuyến học; tổ chức trao học bổng, khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất cho học sinh, giáo viên;  nâng cao chất lượng phong trào thi đua ở từng cơ sở, địa phương, đơn vị; triển khai giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” và “Khuyến học tự do thành tài”…

144218%E1%BA%A3nh%201%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20Thi%20Doan,%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%99i%20Khuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B
Đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thi Doan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: YĐ

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các cấp Hội Khuyến học trong cụm Khuyến học số 6, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài; phối hợp với ngành Giáo dục triển khai tiêu chí đánh giá đơn vị học tập cấp huyện và tỉnh; xúc tiến việc xây dựng mô hình huyện học tập, tỉnh học tập; đẩy mạnh các mô hình học tập gắn với chuyển đổi số.

144510%E1%BA%A2nh%205%20%C4%90%E1%BB%93ng%20chi%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Doan%20 %20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20H%E1%BB%99i%20Khuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Y%20Ng%E1%BB%8Dc%20 %20Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum%20trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20t%E1%BA%B7ng%20c%C3%A1c%20t%E1%BB%89nh%20c%E1%BB%A7a%20C%E1%BB%A5m%20Khuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20s%E1%BB%91%206
Đồng chí Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và đồng chí Y Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao học bổng tặng các tỉnh của Cụm Khuyến học số 6. Ảnh: YĐ

 

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó các tỉnh thuộc Cụm khuyến học số 6 với tổng trị giá 900 triệu đồng (100 triệu đồng/tỉnh).

144408%E1%BA%A3nh%204%20H%E1%BB%99i%20khuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum%20trao%20c%E1%BB%9D%20%C4%91%C4%83ng%20cai%20cho%20H%E1%BB%99i%20Khuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%C4%83k%20N%C3%B4ng
Hội khuyến học tỉnh Kon Tum trao cờ đăng cai cho Hội Khuyến học tỉnh Đăk Nông. Ảnh: YĐ

 

Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã trao Cờ luân phiên đơn vị đăng cai giao ban năm 2023 cho Hội Khuyến học tỉnh Đăk Nông.

Y Đô


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/giao-ban-hoi-khuyen-hoc-cac-tinh-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-27484.html