Giao ban công tác giữa VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và VKSND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên

14

baokontum.com.vn

23/05/2022 14:11

Sáng 23/5, tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông), Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác giữa Viện cấp cao 2 và Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ I, năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.


Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VT

 

Tại Hội nghị, các đại biểu báo cáo kết quả công tác trong 5 tháng đầu năm 2022 của Viện cấp cao 2 và Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong khu vực cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội và ngành đề ra. Trong khu vực không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, yêu cầu pháp luật đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng. Tỷ lệ chấp nhận kháng nghị trong các lĩnh vực hình sự ở một số Viện kiểm sát địa phương đạt tỷ lệ cao và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Nhiều Viện kiểm sát địa phương đã chú trọng đến công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm. Một số Viện kiểm sát địa phương đã kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng để báo cáo, phối hợp với Viện cấp cao 2 ban hành kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền…

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên. Viện cấp cao 2 và Viện kiểm sát địa phương đã tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ để tạo môi trường học tập, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và tích lũy kiến thức cho công chức, Kiểm sát viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; tích cực, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.


Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VT

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã đề cập, làm rõ thêm một số nội dung được Viện kiểm sát các địa phương nêu tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao kết quả công tác của Viện cấp cao 2 và Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh trong khu vực thời gian qua. Đồng chí đề nghị các Viện Kiểm sát nhân dân địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về quan hệ công tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; tăng cường công tác trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu đến Viện cấp cao 2 để nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm.

Văn Tùng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/giao-ban-cong-tac-giua-vksnd-cap-cao-tai-da-nang-va-vksnd-cac-tinh-thanh-pho-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-23907.html