Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

46

Ngày 3/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 709/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết
Ra quân đầu Xuân làm sân nhà rông thôn 3 (làng Kon Jri Pen, xã Đăk Tờ Re), huyện Kon Rẫy. Ảnh: Hoàng Thanh

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp- văn bản nêu rõ.

Đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn là phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

UBND tỉnh kêu gọi các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các doanh nhân, hiệp hội ngành nghề và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch hiệu quả.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-tet-18040.html