Đôn đốc thực hiện ngăn chặn, diệt trừ cây mai dương

0
179

31/07/2020 10:59

Ngày 30/7, UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 2763/UBND-NNTN đôn đốc các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các biện pháp diệt trừ cây mai dương.


Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, người dân cần chủ động diệt trừ cây mai dương. Ảnh: HL

 

Loading...

Văn bản nêu rõ, Báo Kon Tum Online ngày 28/7 có bài “Cây mai dương vẫn “sống khỏe” dù tỉnh phát lệnh diệt trừ” phản ánh sự chủ quan của người dân và thiếu quyết liệt của các địa phương trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về diệt trừ cây mai dương.

Để tiếp tục tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương có hiệu quả, UBND tỉnh yếu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh… về những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây mai dương. Khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực, huy động các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên,…) cùng phối hợp, tham gia diệt trừ cây mai dương. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương tại địa bàn quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp ngăn chặn sự phát triển và diệt trừ cây mai dương. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các phương pháp ngăn chặn và diệt trừ cây mai dương, trong đó chú trọng các phương pháp thân thiện với môi trường, không làm ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân.

UBND tỉnh cũng đề nghị Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyền truyền về tác hại của cây mai dương để nhân dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, diệt trừ.

Hồng Lam

Đi tới nguồn bài viết

Loading...