Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW của Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

0
137

[Tin Kon Tum] –


16/03/2019 07:05


Chiều 15/3, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc do đồng chí Điểu K’ré – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Loading...Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, từ năm 2003 – 2018, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, cũng như triển khai các Nghị quyết 23 và 25 tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chương trình số 50 để phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan các Nghị quyết trên đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, đề án triển khai có hiệu quả về công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt, 15 năm tập trung công tác triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW, Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ việc huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, lồng ghép thực hiện nhiều chính sách dành cho người dân ở vùng DTTS; thực hiện cơ bản các mục tiêu của Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo trên địa bàn. Cụ thể, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm còn 17,29%; trên 90% hộ dân được sử dụng điện; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; đã giải quyết cơ bản về nhà ở, đất ở cho người DTTS. Tỉnh cũng đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ, hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS đã được thực hiện hiệu quả; công tác thực hiện kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng, với 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng và có đảng viên là người DTTS. Công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được chú trọng. Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc được bảo vệ vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt; trật tự an toàn giao thông được tăng cường; hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng…

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị Đoàn kiểm tra có ý kiến với các bộ, ngành trung ương đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách dân tộc trên cả nước để xây dựng chính sách mới giai đoạn 2021 – 2025 triển khai phù hợp với tình hình mới; tập trung ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS, trong đó cần có một cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhằm thống nhất công tác quản lý các nguồn vốn chính sách dân tộc ở trung ương để phân bổ, phát huy hiệu quả đầu tư về địa phương, tránh dàn trải như thời gian qua; có chính sách nâng mức hỗ trợ chế độ học bổng cho học sinh nội trú, bán trú DTTS theo Nghị 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ phù hợp thực tế, từ 80% mức lương tối thiểu của nhà nước tăng lên 100%.    

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Điểu K’re ghi nhận, thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, góp phần tạo sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành cơ bản tốt các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan. Đối với các kiến nghị của tỉnh Kon Tum, Đoàn kiểm tra tiếp thu, sẽ tổng hợp vào báo cáo trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24 trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...