Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

32

12/11/2021 22:14

Chiều 12/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HB

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn đã đi giám sát tại các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết 64, sau 5 năm, tỉnh đã thu hút được 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 7.200 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án chăn nuôi và 28 dự án trồng rau, củ, quả, dược liệu. Một số dự án đã thể hiện rõ những ưu điểm và thế mạnh vượt trội so với sản xuất nông nghiệp truyền thống; giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có bước tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 17,16% tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 09, sau 3 năm, toàn tỉnh phát triển được gần 2.400ha dược liệu, trong đó sâm ngọc linh trên 900ha; còn lại là đương quy, đảng sâm, nghệ vàng, sa nhân… Hiện đã hình thành lập được một số vùng trồng dược liệu tập trung; 3 cơ sở sản xuất giống dược liệu đáp ứng được nhu cầu cây giống.

Đoàn giám HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện và chỉ đạo thực hiện:

Đối với thực hiện Nghị quyết 64: Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, nghiên cứu, xây dựng Đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các sở, ngành của tỉnh tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế.

Rà soát tiến độ đầu tư các dự án; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, ưu tiên doanh nghiệp chế biến; ưu tiên thực hiện các thủ tục về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp với phạm vi, quy mô tăng dần. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với thực hiện Nghị quyết 09: Trên cơ sở Nghị quyết mới của Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sớm tham mưu, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết mới về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh này của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tiếp thu ý kiến đề nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh nêu ra tại cuộc họp; chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả hơn nữa 2 nghị quyết này.

Hoa Ban

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-giam-sat-hdnd-tinh-va-thuong-truc-hdnd-tinh-lam-viec-voi-ubnd-tinh-21433.html