Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

26/11/2020 16:55

Chiều 26/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về các chuyên đề giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2020.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QĐ

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND; khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kết quả giám sát, khảo sát các nội dung trên cho thấy: Việc thực hiện Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh đã đạt những kết quả nhất định. Trong tổng số 40 chỉ tiêu, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó số đạt là 14 chỉ tiêu, số vượt 5 chỉ tiêu; 20 chỉ tiêu không đạt, 1 chỉ tiêu không đánh giá.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 2.107.463 triệu đồng; trong đó vốn trong nước 1.602.263 triệu đồng, vốn nước ngoài 505.200 triệu đồng. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; một số nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương như nguồn hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (126,6 tỷ đồng), nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (266,4 tỷ đồng), nguồn vốn trái phiếu chính phủ (192 tỷ đồng) chưa giải ngân.

Về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn và đạt được những kết quả bước đầu. Một số địa phương triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình; đặc biệt, cán bộ xã đã làm tốt vai trò tư vấn bằng tiếng phổ thông và tiếng DTTS, góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các Ban HĐND tỉnh tham gia ý kiến phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn các nội dung nêu trên trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghi quyết số 37, Đề án 498, Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Hải đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện các quy hoạch, đề án; đồng thời tổng kết, đánh giá những quy hoạch, đề án, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của tỉnh.

Cao Cường

Đi tới nguồn bài viết