Để có một Kon Tum hôm nay

28

baokontum.com.vn

07/02/2023 06:03

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Kon Tum không ngừng phát triển, ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Ngày 9/2/1913, thực dân Pháp chính thức thành lập tỉnh Kon Tum, từ đây tại một vùng rừng núi hoang sơ của vùng Tây Nguyên rộng lớn, có một đơn vị hành chính đầu tiên được hình thành.

Sau khi tỉnh Kon Tum được thành lập, 17 năm sau, vào ngày 25/9/1930, Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Kon Tum được thành lập tại Ngục Kon Tum – đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một mốc son quan trọng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum sau này.

Sau khi lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được chính quyền về tay cách mạng ở Kon Tum vào năm 1945, Tỉnh ủy Kon Tum tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với đồng bào cả nước thực hiện hai cuộc kháng chiến trường kỳ, liên tiếp đánh thắng hai kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

150626%E1%BA%A2NH%20NGUY%E1%BB%84N%20BAN
Toàn cảnh thành phố Kon Tum hôm nay. Ảnh: NGUYỄN BAN

 

Sau ngày tỉnh Kon Tum được thành lập lại, kinh tế của tỉnh nhà lúc bấy giờ còn hết sức khó khăn, các cây trồng có giá trị kinh tế cao chưa phát triển mạnh. Sản xuất nông nghiệp chủ lực là cây lúa, diện tích lúa nước hai vụ 2.550ha, bình quân lương thực đầu người chỉ 295 kg/năm, thu nhập bình quân đầu người 88,6 USD/năm. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé, sản phẩm chưa nhiều, chất lượng thấp. Thương mại – dịch vụ vốn đã yếu lại đứng trước thử thách mới của cơ chế thị trường. Giao thông đi lại vô vàn khó khăn, nhiều xã không có đường giao thông đến trung tâm xã. Thu ngân sách tỉnh chỉ có 7,8 tỷ đồng, đáp ứng một phần nhỏ so với nhu cầu chi lúc bấy giờ. Đời sống nhân dân còn khó khăn về nhiều mặt, tỷ lệ hộ nghèo khoảng trên 60%.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vươn lên của đồng bào, sự hỗ trợ, sẻ chia của Trung ương và hợp tác của tỉnh bạn, tiềm năng và lợi thế của Kon Tum ngày càng được phát huy, tạo nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội nên đã từng bước vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển không ngừng trên các lĩnh vực. Qua các nhiệm kỳ, bức tranh kinh tế – xã hội tỉnh nhà có những tiến bộ vượt bậc.

Nhất là thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, nhiều phong trào thi đua được tỉnh phát động diễn ra sôi nổi, gắn với các chủ đề trọng tâm, xuyên suốt, liên tục trong suốt giai đoạn. Các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào thi đua theo sự kiện do Trung ương, tỉnh phát động được các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tham gia với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, nổi bật như phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó tạo ra sức bật mới cho tỉnh.

Nhờ vậy, đến cuối năm 2020, quy mô kinh tế của tỉnh tăng đáng kể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 25.851 tỷ đồng, tăng gần 75% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 23,19% năm 2015 lên 27,6% năm 2020; thương mại-dịch vụ tăng từ 39,08% năm 2015 lên 42,83% năm 2020; nông, lâm, thủy sản giảm từ 30,17% năm 2015 xuống còn 22,63% năm 2020. GRDP bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 2.025 USD (khoảng 46,57 triệu đồng) vào cuối năm 2020 (tăng 45%); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 31,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đưa ra  mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn dân, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cuối năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 9,50%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.000 tỷ đồng, tăng 9,32% so với năm trước; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành ước tính năm 2022 đạt 23.174,255 tỷ đồng, tăng 15,64% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều công trình, dự án quan trọng như cơ sở hạ tầng đô thị, đường giao thông đã và đang tiếp tục được nâng cấp, làm mới, mở rộng. Người dân ở nhiều khu vực nông thôn đã thật sự thoát nghèo bền vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường; quốc phòng- an ninh được giữ vững đã tạo thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân Kon Tum cùng bắt tay vào tiếp tục sự nghiệp xây dựng Kon Tum ngày càng phát triển giàu đẹp, bền vững.

Phát huy kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và sự vươn lên của mọi người dân, tin rằng, chúng ta sẽ thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.  

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/de-co-mot-kon-tum-hom-nay-28152.html