Đảng bộ BĐBP tỉnh: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

17

baokontum.com.vn

24/09/2022 06:06

Những năm qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Đảng bộ BĐBP tỉnh xác định 3 khâu đột phá: Đột phá về công tác quản lý bảo vệ biên giới; đột phá về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đột phá về tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại tá Lê Minh Chính – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chia sẻ: Trong 3 khâu đột phá nói trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh chọn khâu đột phá thứ 3 là trọng tâm, then chốt. Để thực hiện tốt khâu đột phá này, Đảng ủy BĐBP xác định phải đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền kết hợp với nhiều hình thức như thông qua hội nghị, sinh hoạt chính trị trực quan, qua trang mạng nội bộ mỗi ngày một nội dung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên như viết thu hoạch, tọa đàm, tổ chức các hội thi, cuộc thi tạo phong trào học tập từ chi bộ, đảng bộ cơ sở cho đến đảng bộ, từ đó có cơ sở để điều chỉnh lại những nội dung, phương pháp phù hợp với phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.


Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi tự sửa” tại Đảng ủy BĐBP tỉnh. Ảnh: D.Đ.N

 

Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiến hành xây dựng củng cố cấp ủy các cấp và xem đây là một yếu tố mang tính quyết định, bởi cấp ủy là “hạt nhân của hạt nhân” để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có trách nhiệm, có tâm huyết với công việc, gắn bó với đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cấp phó. Trong sinh hoạt Đảng, coi trọng việc tự phê bình và phê bình theo hướng tự soi tự sửa, lựa chọn, thay đổi những vấn đề, nội dung trong sinh hoạt để không bị nhàm chán.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy; Đảng ủy BĐBP tỉnh còn thông qua các tổ chức quần chúng để kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có tỉnh chủ động, lựa chọn nội dung để kiểm tra, nhất là các nội dung “nhạy cảm” kịp thời chấn chỉnh, không để phát sinh những vụ việc nghiêm trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tiến hành kiểm tra 5 chi bộ và 10 đảng viên với các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 22/8/2017 của Đảng ủy BĐBP tỉnh về “tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh Kon Tum”; việc lãnh đạo thực hiện xây dựng chi bộ, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

162443Chi%E1%BA%BFn%20s%C4%A9%20%C4%90%E1%BB%93n%20BP%20Sa%20Th%E1%BA%A7y%20t%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20tu%E1%BA%A7n%20tra%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20v%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%AFc%20ch%E1%BB%A7%20quy%E1%BB%81n%20an%20ninh%20bi%C3%AAn%20gi%E1%BB%9Bi%20(10)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Thầy tăng cường tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: ĐN 

 

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh giám sát 3 chi bộ, 6 đảng viên với các nội dung: Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU , ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức kiểm tra 4 chi bộ; giám sát 2 chi bộ, 3 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng kiểm tra 24 tổ chức đảng, 195 đảng viên; giám sát 17 tổ chức đảng, 322 đảng viên tập trung vào các nội dung tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nhiệm vụ của đảng viên. Qua kiểm tra đã kỷ luật 1 cấp ủy chi bộ cơ sở, 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 58 đảng viên, đưa ra khỏi đội ngũ của Đảng 1 đảng viên.

Nhờ tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ BĐBP luôn ổn định về chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nhận thức tốt về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 100% quân nhân có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.       

Phương Thảo


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/dang-bo-bdbp-tinh-tap-trung-xay-dung-dang-bo-trong-sach-vung-manh-26390.html