Đăk Tô: Kỳ họp thứ 5-HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

31

baokontum.com.vn

16/12/2022 16:46

Trong 2 ngày (15-16/12), HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Kỳ họp thứ 5-HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.


Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: PN

 

Năm 2022, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp, diện tích cây hàng năm, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Các dự án liên kết sản xuất được duy trì, phát triển ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả cao, vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đối tượng theo quy định. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo và giữ vững.

Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng một số loại cây trồng chính năm 2022 là 19.157ha tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; toàn huyện đã trồng được 469,6ha rừng tập trung, đạt 104,4% kế hoạch tỉnh giao và 60.490 cây xanh phân tán các loại, đạt 121%; có 4 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 37,364 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước là 400.548 triệu đồng, đạt 110,04% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm được 3,24%.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Đăk Tô cũng xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023: Phấn đấu tổng diện tích cây lâu năm 12.779ha, trong đó, trồng mới 145ha cây ăn quả, hơn 360ha mắc ca, 150ha dược liệu… Thu ngân sách nhà nước địa bàn 140 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp 900 tỷ đồng; phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trở lên…

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/dak-to-ky-hop-thu-5-hdnd-huyen-khoa-xiv-nhiem-ky-2021-2026-27507.html