Đăk Hà: 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

20

15/04/2021 15:49

Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăk Hà: 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Biểu quyết thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: TN

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách sơ bộ 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát công tác triển khai bầu cử ở các xã, thị trấn; kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đến ngày 9/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức 38 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, có 69/71 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Đến ngày 14/4, có 13 người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận, biểu quyết thống nhất đối với 13 người có đơn rút tên ra khỏi danh sách ứng cử; lập danh sách chính thức 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về cơ cấu, thành phần gồm: 22 người ứng cử là nữ; 24 người là người DTTS; 23 người có độ tuổi dưới 40 tuổi; 10 người là người ngoài Đảng và có 18 đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tái cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trọng Nghĩa


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/dak-ha-58-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-huyen-khoa-vi-nhiem-ky-2021-2026-18441.html