Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sa Thầy lần thứ XVI

27

baokontum.com.vn

08/04/2022 07:01

Ngày 7/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sa Thầy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.


Quang cảnh Đại hội.  Ảnh: TT

 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Huyện đoàn Sa Thầy đã thực hiện nghiêm việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên được duy trì, đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng được triển khai trên nhiều hình thức, lĩnh vực, góp phần nâng cao khả năng của thanh thiếu nhi trong phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả từ cấp huyện xuống cơ sở, tạo dấu ấn xã hội rõ nét. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới các hình thức giáo dục truyền thống, tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của địa phương, đất nước thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tăng cường triển khai, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được hưởng ứng tích cực với hơn 1.000 tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải. Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tổ chức như: Ngày hội Thanh niên sống đẹp; Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”; tuyên dương gương mặt trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu…


Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: TT

 

Các phong trào thi đua, xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đã tổ chức hơn 100 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 3.000 lượt thanh niên tham gia, thực hiện hơn 50 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Trong nhiệm kỳ, huyện đoàn Sa Thầy đã phối hợp với các đơn vị xây dựng mới được 5 căn “Nhà nhân ái”, “nhà tình nghĩa”, “ Nhà đại đoàn kết” với tổng giá trị gang 200 triệu đồng; vận động trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu về trên 1.500 đơn vị máu; tổ chức 10 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 10.000 người dân với tổng giá trị trên 500 triệu đồng…


Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới ra mắt. Ảnh: TT

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Đoàn Thế An – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sa Thầy nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sa Thầy nhiệm kỳ 2022-2027.

Tất Thành

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-huyen-sa-thay-lan-thu-xvi-23336.html