Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII thành công tốt đẹp

0
251

31/07/2020 14:29

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố Kon Tum phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, ra sức thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, trong đó nội dung cốt lõi: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; năng động, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị và nông thôn; đưa thành phố Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.

Loading...

Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025: Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12%/năm, giá trị sản xuất đạt 84.830 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ đồng; thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II; có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đầu tư xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố với diện tích trên 200ha; có trên 500.000 lượt khách du lịch đến thành phố Kon Tum; tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao có liên kết chuỗi giá trị (không tính diện tích cây cao su) đạt 10% trở lên; thực hiện tích hợp 80% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố với Cổng dịch vụ công của tỉnh; dân số đạt trên 187.000 người (trong đó tỷ lệ tăng dân số bình quân 1,7%/năm); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội trên 41%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 89%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60% trở lên; tỷ lệ thôn (làng), tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 10%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 90% trở lên; kết nạp 600 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ quần chúng được tập hợp, kết nạp vào các tổ chức chính trị – xã hội bình quân hằng năm đạt trên 87%.


Bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: HT 

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XII gồm 41 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 36 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy.


 BCH Đảng bộ thành phố khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: HT

 

Hoài Tiến

Đi tới nguồn bài viết

Loading...