Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

0
71


25/05/2019 06:25


Ngày 24/5, UBND huyện Kon Plông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019. Về dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Đức – Vụ trưởng Vụ Địa phương II của Ủy ban Dân tộc; các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh và các huyện, thành phố; 140 đại biểu DTTS đại diện cho hơn 22 ngàn đồng bào các DTTS trong huyện.
Loading...

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: TVP

Trong 5 năm qua (2014-2019), UBND huyện Kon Plông đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II đã đề ra. Theo đó, kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư, nâng cấp, góp phần hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao ý thức cộng đồng tương thân tương ái và ý thức vươn lên, đời sống nhân dân được cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và giữ vững; các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện hiệu quả; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố; quốc phòng an ninh ổn định; đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Nhờ đó, giai đoạn 2014-2018, kinh tế của huyện phát triển bền vững, ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 16,6%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng lên 23 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 32,55%.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2019-2024 là: “Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đồng bào DTTS; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời tập trung nguồn lực chính sách và vật chất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ và phấn đấu xây dựng huyện ổn định, phát triển theo hướng bền vững”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả của nhân dân các DTTS trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từ đó tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh để quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đối với đồng bào các DTTS, tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại; luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; ra sức thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đại hội đã cử 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh trong thời gian tới, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân là đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

Trần Văn Phúc

Đi tới nguồn bài viết

Loading...