Công bố đường dây nóng, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum

50

19/06/2021 17:28

Ban Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa có Thông báo số 2046/TB-BTC về việc công bố đường dây nóng, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum.

Theo Thông báo, Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Lễ phát động) do Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức vào lúc 19h45 ngày 21/6/2021 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Để tiếp nhận thông tin về việc ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum tại trước, trong và sau khi kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức Lễ phát động công bố đường dây nóng và số tài khoản tiếp nhận ủng hộ như sau:

1. Số tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Kon Tum 3761.0.3020307.91049, mã chương trình mục tiêu: 91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum hoặc tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum: 5100000016666, tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

2. Số điện thoại đường dây nóng: 02603.918.115.

3. Thời gian hoạt động: Trước, trong và sau khi kết thúc Lễ phát động.

Sau thời điểm kết thúc Lễ phát động, thông tin ủng hộ liên hệ về: Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603.861.379 – 02603.862.447; Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603.865.822 – 02603.861.157.

XB


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/cong-bo-duong-day-nong-so-tai-khoan-tiep-nhan-ung-ho-quy-vac-xin-va-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tinh-kon-tum-19266.html