Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Gia Lai bàn công tác phối hợp trong QL,BVR và khoáng sản vùng giáp ranh

0
149

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan của 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh đã ký kết, lực lượng chức năng của hai tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tại khu vực; đồng thời đã phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Khoáng sản, qua đó góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản của mỗi tỉnh (đã tổ chức 29 cuộc tuyên truyền về công tác QLBVR với 1.250 người tham gia; từ năm 2017 đến nay, đã phát hiện lập biên bản, xử lý 32 vụ vi phạm tại khu vực giáp ranh); có 03 lần phối hợp tổ chức kiểm tra khai thác khoáng sản vùng vùng giáp ranh và đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nằm xa trung tâm, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và đối tượng vi phạm ngày càng liều lĩnh, manh động nên công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh còn gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa lực lượng chức năng chỉ mới ở mức trao đổi thông tin, tổ chức ký cam kết, chưa có chương trình kế hoạch hành động cụ thể để phối hợp lực lượng tổ chức kiểm tra, truy quét chung ở vùng giáp ranh; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên; việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp có lúc còn hạn chế, nhiều khi còn bị động và chưa đạt kết quả như mong đợi.

Loading...

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc

 

Trên cơ sở thảo luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thống nhất triển khai một số biện pháp và tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh giữa hai tỉnh như: Tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Quy chế phối hợp đã ký kết; có giải pháp giải quyết đất sản xuất cho người dân tại khu vực giáp ranh; xử lý các cơ sở chế biến lâm sản, các kho bãi chứa lâm sản vi phạm; các xưởng sửa chữa, bãi tập kết xe, máy kéo độ chế dùng để khai thác, vận chuyển lâm sản; các bến đò tự phát và các phương tiện đường thủy vận chuyển lâm sản trong vùng giáp ranh; kiểm tra các bãi chứa cát, việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc, nhất là vùng lòng hồ Ia Ly; trục xuất các phương tiện, thiết bị (khai thác, vận chuyển cát) không thuộc dự án khai thác khoáng sản được cơ quan thẩm quyền cấp phép ra khỏi lòng sông, bờ sông, lòng hồ thuộc địa bàn quản lý; có biện pháp quản lý các phương tiện khai thác cát trên lòng sông, lòng hồ khu vực giáp ranh theo quy định của pháp luật..

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế đã ký kết, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND hai tỉnh chỉ đạo, xử lý tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh đã ký kết giữa hai tỉnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trần Tiến

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm