Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 30/7-03/8/2018

0
156

Ảnh minh họa

1. Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh:

Triển khai các quy định của pháp luật, ngày 01/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. Theo đó, quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước (nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum, cụ thể: (1) Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ; (2) Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Loading...

2. Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản…, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra các vấn đề phức tạp, nổi cộm và hoạt động băng, nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư công cụ hỗ trợ, bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị theo đúng quy định….

Yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố nắm chắc và dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ động tham mưu lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện theo quy định của pháp luật. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất tội phạm trộm, cướp tài sản, tội phạm về ma túy; ngăn chặn hoạt động của các băng, nhóm tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”; quản lý chặt chẽ di biến động số đối tượng trọng điểm… Chấn chỉnh, chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động điều tra vụ án, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; quan tâm đến việc xử lý tin báo tố giác tội phạm qua điện thoại, đường dây nóng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tin báo giải quyết quá hạn hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác này. Đẩy nhanh tiến độ, nâng tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án về hình sự, kinh tế, môi trường. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là tại khu vực nông thôn; thực hiện kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe độ chế, nhất là đối với xe công nông, môtô, máy kéo độ chế…

3. Triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư:

Để đảm bảo hoàn thành việc thu thập, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin Phiếu thu thập thông tin dân cư theo đúng tiến độ của Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; xác định công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2018. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với lực lượng Công an để thu thập thông tin, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở dữ liệu đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Yêu cầu Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn theo đúng tiến độ, hiệu quả; kiểm tra, xác minh thông tin, đảm bảo chính xác thông tin công dân và thống nhất phương án điều chỉnh thông tin khi có sự sai lệch trong quá trình thu thập dữ liệu theo quy định; chủ động cung cấp thông tin có liên quan cho các cơ quan thông tin, truyền thông để tổ chức tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc triển khai thi hành Luật căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành… Đề nghị các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp với Công an các huyện, thành phố nơi đơn vị đóng quân để triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam về việc thu thập thông tin, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội.

4. Tổ chức các hoạt động bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm việc cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế phạm tội và vi phạm pháp luật; đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các tổ chức, cá nhân và các tổ chức kinh tế – xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index năm 2018:

Để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index của tỉnh theo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung, cụ thể:

a) Về công tác chỉ đạo điều hành: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2018; tiến hành phân tích, đánh giá kết quả những nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR Index của tỉnh năm 2017 thuộc phạm vi phụ trách, từ đó phát huy các kết quả đạt được và có giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra; tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR Index của tỉnh Kon Tum năm 2018.

b) Về cải thiện Chỉ số PAPI: Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện những nội dung thấp điểm, bị sụt giảm điểm số/thứ bậc so với năm 2016 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, như “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”; “Công khai, minh bạch”; “Cung ứng dịch vụ công”…

d) Về cải thiện Chỉ số PAR Index: Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện những chỉ số thành phần thấp điểm, bị sụt giảm điểm số/thứ bậc so với năm 2016 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cụ thể: tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ tất cả nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; triển khai ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp mới trong CCHC trong năm 2018 và phấn đấu từ năm 2019, mỗi năm đều có ít nhất 01 sáng kiến/giải pháp mới trong CCHC được áp dụng; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc quy định về tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định; triển khai ngay trong năm 2018 về kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh và thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị cấp xã…

6. Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV:

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cụ thể: Tổ chức phổ biến nội dung các Luật, Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương; xác định nội dung, hình thức phổ biến đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tập trung vào một số điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện thông qua Trang TTDDT của ngành, địa phương; tổ chức lồng ghép hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần các Luật, Nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân thuộc phạm vi quản lý, tập huấn, tư vấn pháp luật trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện công tác phổ biến theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan. Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về việc thực hiện pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyết liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật…

7. Triển khai quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch sang cơ quan Văn hóa cùng cấp, công chức Văn hóa – Xã hội; nội dung, hồ sơ, tài liệu bàn giao bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (trong đó, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được quy định trong các văn bản pháp luật khác);

Yêu cầu Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và theo đúng trình tự thủ tục quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương về nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hướng dẫn, bảo đảm hương ước, quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hương ước, quy ước vi phạm theo quy định của pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

8. Điều chỉnh cách ghi thành phần dân tộc trên các loại giấy tờ cá nhân của công dân.

Thực hiện các hướng dẫn của cơ quan liên quan, UBND tỉnh điều chỉnh cách ghi thành phần dân tộc trên các loại giấy tờ cá nhân của công dân tại mục 1 Công văn số 2997/UBND-NC ngày 06/11/2017, cụ thể: Cách ghi thành phần dân tộc được thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 40/UBDT-DTTS ngày 16/01/2018 và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 525/HTQTCT-BTP ngày 14/5/2018, đó là: Ghi tên nhóm nhỏ hoặc tên gọi khác trước, sau đóng mở ngoặc ghi tên chính thức của dân tộc (ví dụ: Pa-co (Ta-ôi), Rơ Ngao (Ba – na)).

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin thành phần dân tộc của công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương không được từ chối đối với các giấy tờ cá nhân có cách ghi tên gọi khác của thành phần dân tộc hoặc có lỗi về mặt kỹ thuật tại các giấy tờ của công dân. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về cách ghi thành phần dân tộc theo đúng danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 121/TCTK-PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng Cục thống kê.

9. Một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai:

Triển khai Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh với Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai của ngành Khí tượng Thủy văn; nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo; 100% số hộ dân thuộc khu vực dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

Kế hoạch đề ra một số giải pháp trọng tâm, như: (1) Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh; (2) Xây dựng công trình cấp nước, trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; vận hành hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi để trữ nước ngọt; đẩy mạnh sử dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn; (3) Lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với việc triển khai các Dự án liên quan (di dân khẩn cấp phòng chống thiên tai, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở các bờ sông; nâng cấp và gia cố những đoạn thường xảy ra sạt lở đất, đá trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ và giao thông nông thôn…); (4) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đưa thông tin đến thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; (5) Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp; (6) Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp với thực tế của địa phương; (7) Thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai; (8) Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở; (9) Xây dựng năng lực tự phòng ngừa thiên tai, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các hoạt động chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả…/.

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm