Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 23-27/7/2018

0
190Ảnh minh họa


1. Bãi bỏ một số quyết định do UBND tỉnh Kon Tum ban hành: Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum không còn phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể: Bãi bỏ 08 quyết định quy phạm pháp luật; bãi bỏ 03 quyết định áp dụng pháp luật và bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 48/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 về việc thành lập phòng khám đa khoa khu vực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2018.

Loading...

2. Tiếp tục triển khai hoạt động thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời thông tin và phối hợp với Cục Thuế để thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp được bồi thường tài sản trên đất khi thu hồi đất; thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; thu nợ đọng tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh…

3. Triển khai công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất:

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: (1) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mưa lũ; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; (2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi mưa lũ; ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tham mưu biện pháp xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi buông lỏng quản lý, triển khai không nghiêm túc và tiếp tục để xảy ra vi phạm; (3) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tới các thôn, làng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu; đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn; (4) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức; (5) Yêu cầu UBND các huyện, thành phố bố trí nguồn lực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở an toàn và ổn định đời sống, sản xuất; sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hỏng; kiểm tra, tổ chức xử lý, thanh thải vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn để phòng ngừa nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khi mưa lớn; làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ…

4. Triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ; phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; tham mưu phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; hỗ trợ liên kết trên địa bàn theo thẩm quyền. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định; tham mưu xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định…

5. Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê:

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và  góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo theo đúng quy định; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai rà soát, kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những trường hợp quản lý, sử dụng tài sản công kém hiệu quả, sai mục đích, lãng phí, bỏ trống không sử dụng (nếu có). Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật; việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đã cho thuê không đúng quy định, yêu cầu các địa phương có giải pháp chấm dứt, thanh lý hợp đồng; đồng thời lập thủ tục trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện theo đúng quy định.

6. Triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông các tháng cuối năm 2018:

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở như: Xã, phường, thị trấn, tổ dân phố; phát động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”, trong đó chú trọng vào giới trẻ, thanh thiếu niên với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong Thanh, Thiếu niên”. Quán triệt cán bộ, công chức và người lao động gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; không sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc; đưa tiêu chí chấp hành Luật Giao thông đường bộ vào chỉ tiêu bình chọn, đánh giá khen thưởng hàng năm.  

Yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các phương hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, xe mô tô, xe gắn máy độ chế không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông; tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh; siết chặt việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhằm hạn chế nguyên nhân gây tai nạn giao thông do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật trong khi lưu hành; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, hành trình của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và địa phương để khắc phục các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông tại tất cả các nút giao giữa đường nhánh và đường Quốc lộ, Tỉnh lộ như làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm…

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm đối với tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định; điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia…; tổ chức lập lại trật tự giao thông đô thị và quản lý, sử dụng vỉa hè cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ…

7. Tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh:

Để công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt tỷ lệ cao; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai một số nội dung sau: Quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100% trẻ sinh ra phải được quản lý trên Hệ thống; định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao và an toàn, tổ chức tiêm bổ sung ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95% theo quy mô xã; tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng, những phản ứng có thể xảy ra khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc người được tiêm chủng, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh.

Đảm bảo kinh phí chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động tiêm chủng để người dân hiểu lợi ích của việc tiêm chủng và tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh…

8. Tăng cường kiểm soát hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh:

Để triển khai hiệu quả công tác quản lý thuốc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuốc tại các cơ sở cung ứng, kiểm soát việc kê đơn và bán thuốc kê đơn, giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu các thông tin về thuốc, giá thuốc…;  UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị  liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung: Phố biến, hướng dẫn việc thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”; cung cấp thông tin, tăng cường công tác truyền thông đến người dân và các cơ sở y tế nhằm nâng cao nhận thức về việc mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở cung ứng thuốc, bảo đảm việc bán thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh có phương án đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, không để xảy ra tình trạng người dân không mua được thuốc kê đơn do không có đơn của thầy thuốc.

Chỉ đạo và có biện pháp bảo vệ các cơ sở bán lẻ thuốc khi yêu cầu người mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc; chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế) để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, quản lý chất lượng thuốc, kiểm soát giá thuốc…

9. Sử dụng chữ ký số chuyên dùng, văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước:

Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; khi phát hành văn bản điện tử, các cơ quan, đơn vị phải chuyển liên thông giữa các cơ quan, đơn vị đến cơ quan, đơn vị nhận văn bản để thuận lợi trong việc tổng hợp, xử lý văn bản, cũng như lưu trữ… Căn cứ tính chất của từng loại văn bản, thực hiện thông báo công khai Danh mục các loại văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phát hành, gửi văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản – điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ, hạn chế thấp nhất việc phát hành văn bản giấy.

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan hướng dẫn thống nhất vị trí đặt chữ ký số trên văn bản; tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng chữ ký số chuyên dụng và gửi, nhận văn bản điện tử; tham mưu quy định lưu trữ văn bản điện tử có chữ ký số… Trong tháng 8/2018, tất cả các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh phải thực hiện sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc phát hành văn bản điện tử./.

Thái Ninh 

Đi đến nguồn bài viết

Loading...