Bộ LĐ-TB&XH triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

52

baokontum.com.vn

15/01/2023 06:30

Ngày 14/1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, xã hội và người có công năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Y Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố trực thuộc.

145204IMG 0223
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: QĐthoi su chinh tri

 

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo việc làm, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; hỗ trợ, thu hút người lao động quay trở lại làm việc; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng gần 1% so với năm 2021; lao động có việc làm tăng 1,5 triệu người; thu nhập bình quân tháng của lao động tăng gần 1 triệu đồng; đưa gần 143.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Đặc biệt, ngành LĐ-TB&XH đã hỗ trợ cho trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động, các đối tượng yếu thế và gần 69 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí trên 104.000 tỷ đồng; xuất gần 25.000 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu người; trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người có công với cách mạng; thực hiện chế độ cho hơn 2,5 triệu người cao tuổi, 1,5 triệu người khuyết tật. Các chính sách BHXH, BHTN, tiền lương, quan hệ lao động thực hiện hiệu quả; đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành LĐ-TB&XH đã đạt được trong năm 2022, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Về những nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành LĐ-TB&XH tiếp tục làm tốt và lan tỏa tinh thần “hiếu nghĩa, bác ái”, đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách đối với người có công. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, môi trường thông thoáng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất với các chính sách về lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập; gắn kết cung – cầu lao động, nhất là giữa cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành LĐ-TB&XH đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 theo hướng mở, linh hoạt, theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh mô hình hợp tác công tư trong đào tạo nghề; xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bền vững trên cơ sở tiếp thu mô hình quốc tế và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; hỗ trợ người dân ứng phó kịp thời, thích ứng trước các rủi ro trong cuộc sống; bảo đảm cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu cho nhân dân, nhất là về nhà ở, y tế, giáo dục. Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở và hạ tầng xã hội khác cho người lao động, chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều; xử lý những vấn đề xã hội bức xúc, tình trạng bạo lực, xâm hại, buôn bán trẻ em, phụ nữ, tình trạng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vi phạm hợp đồng, lao động người nước ngoài ở Việt Nam; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao tặng Cờ thi đua của Bộ LĐ-TB&XH cho 16 Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố và 21 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Cao Cường 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/bo-ld-tb-xh-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2023-28014.html