Bí thư Huyện ủy Sa Thầy đối thoại với người nghèo

28

baokontum.com.vn

22/09/2022 14:19

Sáng 22/9, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Bí thư Huyện ủy Sa Thầy có buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.


Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: DH-TH

 

Buổi đối thoại thu hút 19 lượt người dân ý kiến với các nội dung tập trung về chính sách hỗ trợ và kiểm soát chất lượng cây, con giống có giá trị cho hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm phê duyệt quy hoạch, phân bổ kinh phí mở rộng khu dân cư; có giải pháp quản lý vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; vấn đề tìm đầu ra sản phẩm hàng nông sản; giải pháp hỗ trợ người dân là đồng bào DTTS và thành viên 2 HTX Thanh Phi và HTX Đào Gia trên địa bàn xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất; đề nghị đầu tư xây dựng đường vào khu sản xuất qua suối Ya Mum, Ya Vél thuộc địa giới hành chính của xã Ya Ly để người dân dễ dàng vận chuyển nông sản; đề xuất hỗ trợ kinh phí đề sửa chữa nhà rông, tạo điều kiện bảo tồn văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số và xóa bỏ một số hủ tục…


Bí thư Huyện ủy Sa Thầy trả lời những ý kiến của người dân. Ảnh: DH-TH

 

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đã lắng nghe, giải trình vướng mắc của người dân về chính sách giảm nghèo và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đưa chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện về chính sách giảm nghèo bền vững đến với người dân, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/bi-thu-huyen-uy-sa-thay-doi-thoai-voi-nguoi-ngheo-26387.html