Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 05

26

30/11/2021 15:08

Sáng 30/11, Đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 05 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khảo sát phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đối với công tác “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum và Huyện ủy Đăk Tô, Kon Plông; các sở, ban, ngành liên quan. 

Theo Báo cáo của Tỉnh ủy, trên địa bàn tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 664 tổ chức cơ sở đảng, 1 đảng bộ bộ phận và 1.824 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 29.738 đảng viên. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, thực hiện nghiêm, đúng quy định các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng như: Đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện tích cực các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả việc quy hoạch, bổ sung cấp ủy ở cơ sở. Các cấp ủy trên địa bàn tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Về công tác xây dựng Đảng, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 29.738 đảng viên, tăng 70,01% so với năm 2010. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh tăng nhanh về số lượng, cơ bản bảo đảm cơ cấu và chất lượng ngày càng được nâng lên, trẻ hóa; qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy, chi bộ làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; cán bộ, đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; việc kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, tổng kết chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã để có chỉ đạo thực hiện phù hợp trong tình hình mới. Sớm ban hành quy chế về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn, tổ dân phố và việc bầu, hoặc chỉ định bí thư đảng ủy cấp xã giữ chức vụ bí thư chi bộ quân sự cùng cấp. Sớm hướng dẫn thống nhất về sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng ở các đơn vị ngành dọc từ Trung ương xuống cấp huyện…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cho biết, sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, xây dựng Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất Đoàn khảo sát Trung ương quan tâm, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết đối với xây dựng tổ chức đảng cần có sự cụ thể hóa hơn trong công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức lối sống và tự rèn luyện của đảng viên, nhất là đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực, ngành, cơ quan chuyên môn nhạy cảm. Công tác phê bình, tự phê bình và phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên nên có quy định riêng, như: Đánh giá, xếp loại đảng viên lãnh đạo, có chức vụ sẽ khác đối với đảng viên bình thường… 


Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá cao và thống nhất các nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng cho địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy những kết quả đạt được trên các mặt công tác đã nêu; ghi nhận đề xuất, kiến nghị của tỉnh như báo cáo. Ngoài ra, đối với công tác xây dựng Đảng ở địa phương cần quan tâm, phát triển đảng viên tăng về số lượng, chất lượng ở địa bàn dân cư thôn, làng, vùng đồng bào DTTS. Quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở tỉnh triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mai Trâm


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-doan-khao-sat-cua-ban-chi-dao-de-an-trung-uong-05-21682.html