Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông

75

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông. Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổ cấp ủy phụ trách huyện Kon Plông; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy và trưởng, phó các cơ quan, đơn vị huyện Kon Plông.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông cần xác định, làm rõ 8 nội dung công tác lớn đạt được, gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương để định hướng triển khai vào năm 2021 và thời gian tới, đó là: Công tác lãnh đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đi cùng thu hút đầu tư và phát triển các dự án thuộc lĩnh vực liên quan; phát triển tiềm năng trồng các loại cây dược liệu; phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, sinh thái; thực hiện xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh mục tiêu thoát nghèo năm 2021, đặc biệt là thoát nghèo hộ DTTS; công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã kiểu mẫu nói riêng; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP hướng tới đưa sản phẩm vươn ra thị trường các tỉnh bạn. Từ đây, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và xứng đáng là Khu du lịch quốc gia Măng Đen trong thời gian tới.

Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Kon Plông báo cáo: Năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19, nhưng địa phương đã có nhiều giải pháp tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các dịch vụ xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Qua đó, lượng khách du lịch đến huyện là 191.050 lượt người, tăng 2,4% so với kế hoạch đề ra.

Đến nay, huyện đã kêu gọi, thu hút được 88 dự án đầu tư, với tổng diện tích đăng ký hơn 8.400 ha, tổng vốn đăng ký trên 23.000 tỷ đồng. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực, tập trung vào các loại cây dược liệu, rau, hoa, quả xứ lạnh.

Huyện có 4 doanh nghiệp đang triển khai các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cũng đã đầu tư 41 tỷ đồng xây dựng nhà lồng, nhà kính và đang xin chủ trương tỉnh cho tổ chức, cá nhân thuê để triển khai, nhân rộng các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Toàn huyện có 27 hợp tác xã và 49 tổ hợp tác đang hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; đã có 3 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Với độ che phủ rừng hơn 82%, huyện Kon Plông có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế rừng, như trồng dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi đại gia súc. Lợi thế này đang được huyện tập trung khai thác trên cơ sở nhiều chương trình, dự án đã phê duyệt.

Thực hiện công tác giảm nghèo, năm 2020, huyện đã giảm 621 hộ nghèo (7,5%), đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 14,8%.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông có một số đề xuất, kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh, sở, ngành kiến nghị Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh Quyết định 298 ngày 05/02/2013 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông; thống nhất chủ trương lập dự án đầu tư hạ tầng khu công viên văn hóa Măng Đen với quy mô 43,3 ha; hỗ trợ hụt thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020 số tiền 10,7 tỷ đồng; cho chủ trương bán đấu giá số gỗ tịch thu từ các vụ vi phạm (hơn 295 m3).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kon Plông Đào Duy Khánh báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2020. Ảnh: MT

Huyện kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét, cho điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 676; đầu tư tuyến đấu nối đường DH34 với Tỉnh lộ 676 (khoảng 15 km); đầu tư nhà máy nước số 2 cũng như hệ thống đường ống nước đấu nối với các khu dân cư. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận các khoản chi phí tăng thêm hơn 33 tỷ đồng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định canh của dự án thủy điện Đăk Đrinh; chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với huyện kiểm tra, đôn đốc các dự án đã đăng ký triển khai trên địa bàn, đồng thời tham mưu thu hồi 8 dự án thuộc thẩm quyền tỉnh cho chủ trương đầu tư nhưng tiến độ triển khai thực hiện chậm so với quyết định phê duyệt…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh đã tham gia ý kiến, giải thích, trả lời các nội dung kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang lưu ý, năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, đảng ủy các xã nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung nguồn lực, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện phấn đấu đưa xã Đăk Tăng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 3 xã (Đăk Tăng, Măng Cành, Pờ Ê); tăng cường các giải pháp thực hiện giảm hộ nghèo hơn 7%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 8%; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển 1 hợp tác xã kiểu mẫu gắn với nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất các loại dược liệu; từ đó góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm cho nông dân, tiến tới nhân rộng mô hình ở các xã.

Huyện ủy phân công trách nhiệm cho từng thành viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh, nâng cao và thực hiện đạt hiệu quả để nhân rộng trong thu hút, đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Đối với quy hoạch, phát triển các loại cây dược liệu, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế, phù hợp với từng vùng, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm và phát triển kinh tế hộ gia đình, địa phương.

Trong công tác lãnh đạo phát triển du lịch, huyện cần phối hợp với các sở, ngành tỉnh để tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp có dự án liên quan đã được phê duyệt, góp phần đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ… gắn với lĩnh vực du lịch. Nhanh chóng rà soát, bổ sung trình tỉnh cho chủ trương thực hiện các quy hoạch đầu tư phát triển quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông; đầu tư dự án hạ tầng Khu công viên văn hóa Măng Đen, đầu tư các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng góp phần cho phát triển huyện, kết nối các địa phương trong, ngoài tỉnh.

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ năm 2021 trở đi, Kon Plông hạn chế thấp nhất việc phá rừng trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với cán bộ, người dân vi phạm về phá rừng trong thời gian tới. Đồng thời, huyện quan tâm động viên cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia tích cực trồng cây xanh, nhất là tăng diện tích trồng thông, mai anh đào dọc các tuyến đường và xung quanh thị trấn Măng Đen.

Mai Trâm


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-kon-plong-17987.html