Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei

0
83

10/09/2019 16:06

Chiều 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TVP

 

Loading...

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, kinh tế-xã hội có sự phát triển và khởi sắc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng.

Năm 2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27,6 tỷ đồng (vượt 25,5% mục tiêu của Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 22,2 triệu đồng (đạt 58,4% chỉ tiêu Nghị quyết); các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đời sống của người dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của huyện chưa được khai thác hiệu quả; kết cấu hạ tầng còn hạn chế; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị có mặt chưa tốt; tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ đề ra; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, rừng, tôn giáo có mặt còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả ở mức cao nhất; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được xác định.

Về kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút, huy động nguồn lực để đầu tư, tạo sự đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển các khu đô thị mới; tăng cường xúc tiến đầu tư; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời và khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra; tập trung đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ; thu hút phát triển các loại hình du lịch sinh thái gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS.

Về văn hóa-xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nhất là chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; tăng cường củng cố mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là ở các thôn, làng ở xa trung tâm, còn khó khăn; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thị trường lao động; thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và khôi phục, phát huy nghề truyền thống của các DTTS trên địa bàn.

Về quốc phòng, an ninh, thường xuyên bám sát địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nhạy cảm phát sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” theo Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen”; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; đẩy mạnh hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội và phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 3/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trên địa bàn…

Trần Văn Phúc

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...