Bài phát biểu của Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ Khai mạc Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I

19

baokontum.com.vn

29/11/2023 23:18

Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và bà con các dân tộc anh em trong cả nước!

213609z4927574149945 b27cc964301aac21a347ce5089394afa

Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I. Ảnh: Đức Thành

 

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, Tôi rất vui mừng đến dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Kon Tum – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và mến khách. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí đến dự Ngày hội; xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương gần 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc: Ê Đê, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, M’nông, K’ho, Chu Ru, Hrê, Brâu, Rơ Măm… đại diện cho cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên anh hùng đã về hội tụ, chung vui với tinh thần đoàn kết, cùng tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Chúc Ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa đồng bào, đồng chí!

Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên. Từ khi đổi mới đến nay, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này. Ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định “Xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng”.

Quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự hỗ trợ tích cực của các ban, bộ, ngành Trung ương, đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã tích cực triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo tồn, phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đến nay, Tây Nguyên là nơi còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vô cùng đặc sắc, phong phú, vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị thẩm mỹ độc đáo như nhà rông, nhà dài, đàn đá, các lễ hội và kho tàng văn học dân gian với những bản trường ca, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, làn điệu dân ca đậm đà bản sắc, trong đó có Trường ca Đam San huyền thoại của đồng bào Ê đê, các lễ hội gắn với “Không gian văn hóa Cồng chiêng” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất sẽ thực sự trở thành điểm hội tụ, lan tỏa, là dịp để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh con người, vẻ đẹp hùng vĩ và văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, thu hút phát triển du lịch vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

Tôi đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Kon Tum, đảng bộ, chính quyền các địa phương, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong việc tổ chức Ngày hội hôm nay cũng như những đóng góp thiết thực nhằm phát huy cao độ các giá trị văn hóa góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên. Mong muốn các đồng chí, đồng bào tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, các di sản thế giới, di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phát triển văn hóa truyền thống; tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Mong rằng Tây Nguyên mãi đẹp trong tâm trí đồng bào các dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế như nhà thơ Nông Quốc Chấn đã viết:

“Tôi biết buôn anh cũng có rừng

Có nương màu mỡ, có đàn Tơ-rưng

Có voi chở lúa đi ngang núi

Có những người con thật anh hùng…”

Thưa đồng bào, đồng chí!

Kon Tum là tỉnh ở khu vực Bắc Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái; có vị trí đặc biệt trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Tôi xin chia vui, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với tiềm năng, thế mạnh, cùng với những giá trị lan tỏa từ Ngày hội hôm nay, Kon Tum nói riêng, Tây Nguyên nói chung sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất được tổ chức vui tươi, đoàn kết và đại thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/bai-phat-bieu-cua-dai-tuong-to-lam-uy-vien-bo-chinh-tri-bo-truong-bo-cong-an-tai-le-khai-mac-ngay-hoi-vh-tt-dl-cac-dan-toc-vung-tay-nguyen-lan-thu-i-35132.html