Army Games 2022 tại Việt Nam: Khai mạc cuộc thi 'Vùng tai nạn'

9

thanhnien.vn

Sáng nay15.8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TTHLQSQG 4) ở Miếu Môn, TP.Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi ‘Vùng tai nạn’ trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2022 tại Việt Nam.

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/base64-16634173132832085474059-3814.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/base64-16634173132832085474059-3814.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16634173132832085474059.jpeg?636″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/da-nang-con-duong-ngon-ngang1-1663417027259848609386.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/da-nang-con-duong-ngon-ngang1-1663417027259848609386.mp4″ data-info=”edf1fd80b2b59369c78be42147a5fc28″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/da-nang-con-duong-ngon-ngang1-1663417027259848609386.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Đà Nẵng: Con đường ngổn ngang, liên tiếp tai nạn giống nhau

https://thanhnien.vn/da-nang-con-duong-ngon-ngang-lien-tiep-tai-nan-giong-nhau-post1500938.html

19:32 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_09_17/park-van-toan-3727.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_09_17/park-van-toan-3727.jpg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16634137292451811859279.jpeg?232″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/park-1663412986879845730124.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/park-1663412986879845730124.mp4″ data-info=”b893e4bbdbf913b4785a1520b6cf8aaf” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/park-1663412986879845730124.mp4″ type=”video/mp4″></video>

HLV Park: “Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả, sao các anh ý kiến nhiều thế?”

https://thanhnien.vn/hlv-park-toi-la-nguoi-chiu-trach-nhiem-ve-ket-qua-sao-cac-anh-y-kien-nhieu-the-post1500922.html

18:16 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-16634092091791849521627-792.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-16634092091791849521627-792.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16634092091791849521627.jpeg?562″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-ubnd-phuong-tan-tao-1663408962188403720607.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-ubnd-phuong-tan-tao-1663408962188403720607.mp4″ data-info=”2f0795552cab6601686435d4502e31ed” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-ubnd-phuong-tan-tao-1663408962188403720607.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Dập tắt đám cháy tại trụ sở UBND phường Tân Tạo

https://thanhnien.vn/dap-tat-dam-chay-tai-tru-so-ubnd-phuong-tan-tao-post1500913.html

17:29 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-1663409072462407678867-1260.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-1663409072462407678867-1260.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-1663409072462407678867.jpeg?796″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-nha-khoa-o-quan-12-1663408962094337918003.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-nha-khoa-o-quan-12-1663408962094337918003.mp4″ data-info=”d994a2977c022c80cd5cc26e64e9ea09″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-chay-nha-khoa-o-quan-12-1663408962094337918003.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Cơ sở nha khoa bốc cháy dữ dội lúc gần nửa đêm

https://thanhnien.vn/co-so-nha-khoa-boc-chay-du-doi-luc-gan-nua-dem-post1500911.html

17:19 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/xpcwvouy/2022_09_17/base64-16633256878601076103212-1625.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/xpcwvouy/2022_09_17/base64-16633256878601076103212-1625.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-16633256878601076103212.jpeg?959″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/video-2-keu-goi-tiep-tuc-ung-ho-chuong-trinh-1663325361426585823616.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/video-2-keu-goi-tiep-tuc-ung-ho-chuong-trinh-1663325361426585823616.mp4″ data-info=”4b02c0c272ba2d705fb818ff69cc1479″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/video-2-keu-goi-tiep-tuc-ung-ho-chuong-trinh-1663325361426585823616.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Chặng đường mới của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

https://thanhnien.vn/chang-duong-moi-cua-chuong-trinh-cung-con-di-tiep-cuoc-doi-post1500859.html

15:16 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/video-clip-chay-quan-karaoke00-03-57-08still001-4790.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/video-clip-chay-quan-karaoke00-03-57-08still001-4790.jpg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16634012789511900061689.jpeg?455″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/video-clip-chay-quan-karaoke1-16634010714032097918383.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/video-clip-chay-quan-karaoke1-16634010714032097918383.mp4″ data-info=”52e87dcbc5f6a1ae4c6b6179f93b62bd” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/video-clip-chay-quan-karaoke1-16634010714032097918383.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Video clip cháy quán karaoke: Khói lan khắp tầng 2 nhưng vẫn ồn ào tiếng nhạc

https://thanhnien.vn/video-clip-chay-quan-karaoke-khoi-lan-khap-tang-2-nhung-van-on-ao-tieng-nhac-post1500872.html

15:02 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/aybjosa/2022_09_16/base64-16633245537152081912069-7251.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/aybjosa/2022_09_16/base64-16633245537152081912069-7251.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-16633245537152081912069.jpeg?492″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/bat-cap-ve-thong-tin-nghien-cuu-nguon-goc-covid-19-16633243617051682174447.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/bat-cap-ve-thong-tin-nghien-cuu-nguon-goc-covid-19-16633243617051682174447.mp4″ data-info=”7d821e47c211ac5c2a46b603f9a0a004″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/bat-cap-ve-thong-tin-nghien-cuu-nguon-goc-covid-19-16633243617051682174447.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Tạp chí y khoa Lancet: Phía Mỹ cản trở nghiên cứu độc lập về nguồn gốc Covid-19

https://thanhnien.vn/tap-chi-y-khoa-lancet-phia-my-can-tro-nghien-cuu-doc-lap-ve-nguon-goc-covid-19-post1500642.html

14:41 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/voxkwwonsk/2022_09_17/base64-1663399779073267585620-9568.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/voxkwwonsk/2022_09_17/base64-1663399779073267585620-9568.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-1663399779073267585620.jpeg?948″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/anh-vien-1663398811371306567943.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/anh-vien-1663398811371306567943.mp4″ data-info=”613d5b70797a0fe57b1a2a0e2a4fbf50″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/anh-vien-1663398811371306567943.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Ánh Viên và chàng thợ xây nghị lực thành đại sứ “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

https://thanhnien.vn/anh-vien-va-chang-tho-xay-nghi-luc-thanh-dai-su-cung-con-di-tiep-cuoc-doi-post1500868.html

14:39 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-1663322509815212743945-7097.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-1663322509815212743945-7097.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-1663322509815212743945.jpeg?685″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/phuong-tay-can-nhac-trang-bi-vu-khi-manh-hon-cho-ukraine-sau-thang-loi-cua-kyiv-1663322456884896098991.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/phuong-tay-can-nhac-trang-bi-vu-khi-manh-hon-cho-ukraine-sau-thang-loi-cua-kyiv-1663322456884896098991.mp4″ data-info=”3a0317b7724e515ad65e09ec99e83980″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/phuong-tay-can-nhac-trang-bi-vu-khi-manh-hon-cho-ukraine-sau-thang-loi-cua-kyiv-1663322456884896098991.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Phương Tây cân nhắc trang bị vũ khí mạnh hơn cho Ukraine sau thắng lợi của Kyiv

https://thanhnien.vn/phuong-tay-can-nhac-trang-bi-vu-khi-manh-hon-cho-ukraine-sau-thang-loi-cua-kyiv-post1500614.html

14:16 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/base64-1663398747246144940114-115.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/apluwaj/2022_09_17/base64-1663398747246144940114-115.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-1663398747246144940114.jpeg?469″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/ban-nhau-tuong-tan-tu-chuyen-choc-que-1663398623755158935222.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/ban-nhau-tuong-tan-tu-chuyen-choc-que-1663398623755158935222.mp4″ data-info=”b1989e7ed52fe0a82b745f75d8753107″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/ban-nhau-tuong-tan-tu-chuyen-choc-que-1663398623755158935222.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Bạn nhậu tương tàn từ chuyện bị “chọc quê” dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương

https://thanhnien.vn/ban-nhau-tuong-tan-tu-chuyen-bi-choc-que-duoi-chan-cau-nguyen-tri-phuong-post1500863.html

14:13 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-1663385257358934976699-2900.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_09_17/base64-1663385257358934976699-2900.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-1663385257358934976699.jpeg?737″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-nam-thanh-nien-nhay-cau-binh-loi-mat-tich-1663385156104760076261.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-nam-thanh-nien-nhay-cau-binh-loi-mat-tich-1663385156104760076261.mp4″ data-info=”1c0c3a3dcac3cbf7e791269b86671979″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/17-nam-thanh-nien-nhay-cau-binh-loi-mat-tich-1663385156104760076261.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Nam thanh niên bỏ tài sản trên cầu Bình Lợi rồi nhảy sông Sài Gòn mất tích

https://thanhnien.vn/nam-thanh-nien-bo-tai-san-tren-cau-binh-loi-roi-nhay-song-sai-gon-mat-tich-post1500809.html

13:46 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/rdssd/2022_09_17/base64-16633803054082046897293-7337.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/rdssd/2022_09_17/base64-16633803054082046897293-7337.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16633803054082046897293.jpeg?319″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/sequence-03-1663379667420453987528.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/sequence-03-1663379667420453987528.mp4″ data-info=”3ad61085a9a4029bde4898302b372a15″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/sequence-03-1663379667420453987528.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi Tổng thống Nga Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine

https://thanhnien.vn/thu-tuong-an-do-modi-keu-goi-tong-thong-nga-putin-cham-dut-xung-dot-o-ukraine-post1500787.html

11:05 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/rdssd/2022_09_15/base64-1663206647304841340560-1030.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/rdssd/2022_09_15/base64-1663206647304841340560-1030.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/15/base64-1663206647304841340560.jpeg?859″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/15/sequence-032-16631782130441513925000.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/15/sequence-032-16631782130441513925000.mp4″ data-info=”c3e661453ad7d24caa8395509404b21b” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/15/sequence-032-16631782130441513925000.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Tại sao người dân Anh lại mang gấu Paddington đến viếng Nữ hoàng Elizabeth?

https://thanhnien.vn/tai-sao-nguoi-dan-anh-lai-mang-gau-paddington-den-vieng-nu-hoang-elizabeth-post1500040.html

10:05 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/abhuskh/2022_09_16/liveshow-tri-am-ha-noi-official-poster-2850.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/abhuskh/2022_09_16/liveshow-tri-am-ha-noi-official-poster-2850.jpg

<video poster=”https://videothumbs.mediacdn.vn/thanhnien/325084952045817856/2022/9/16/my-tam-tri-am-final-1663339778647119968838.jpg?274″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/my-tam-tri-am-final-1663339778647119968838.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/my-tam-tri-am-final-1663339778647119968838.mp4″ data-info=”b1665e742edb87008003ff6bd71e7f87″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/my-tam-tri-am-final-1663339778647119968838.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Mỹ Tâm trở lại với liveshow Tri âm tại Hà Nội

https://thanhnien.vn/my-tam-tro-lai-voi-liveshow-tri-am-tai-ha-noi-post1500634.html

09:52 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-16633042067971280660743-1113.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-16633042067971280660743-1113.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-16633042067971280660743.jpeg?879″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/tong-thong-zelensky-he-thong-phong-khong-la-uu-tien-hang-dau-cua-ukraine-16633040547262133343355.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/tong-thong-zelensky-he-thong-phong-khong-la-uu-tien-hang-dau-cua-ukraine-16633040547262133343355.mp4″ data-info=”98b90e314b0f8d3739f5702dbe3c2dea” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/tong-thong-zelensky-he-thong-phong-khong-la-uu-tien-hang-dau-cua-ukraine-16633040547262133343355.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Tổng thống Zelensky: hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine

https://thanhnien.vn/tong-thong-zelensky-he-thong-phong-khong-la-uu-tien-hang-dau-cua-ukraine-post1500499.html

09:15 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_09_17/base64-1663376539520157428187-1893.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_09_17/base64-1663376539520157428187-1893.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/base64-16633863896681613901031.jpeg?866″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/beckham-3-16633863538021439637995.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/beckham-3-16633863538021439637995.mp4″ data-info=”ebacb6881388836a44b30c4885d7668b” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/17/beckham-3-16633863538021439637995.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Ngôi sao David Beckham chờ từ 2 giờ sáng đến chiều để viếng Nữ hoàng Elizabeth II

https://thanhnien.vn/ngoi-sao-david-beckham-cho-tu-2-gio-sang-den-xe-chieu-de-vieng-nu-hoang-elizabeth-ii-post1500772.html

08:50 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_09_16/base64-1663322838845448127079-5145.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_09_16/base64-1663322838845448127079-5145.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-1663322838845448127079.jpeg?375″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/chien-ham-nga-trung-quoc-tuan-tra-chung-o-thai-binh-duong-16633203329321405291731.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/chien-ham-nga-trung-quoc-tuan-tra-chung-o-thai-binh-duong-16633203329321405291731.mp4″ data-info=”544eda8f278db0f9b6fa4d56a409ae1e” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/chien-ham-nga-trung-quoc-tuan-tra-chung-o-thai-binh-duong-16633203329321405291731.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Chiến hạm Nga, Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương

https://thanhnien.vn/chien-ham-nga-trung-quoc-tuan-tra-chung-o-thai-binh-duong-post1500650.html

08:40 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/gfhsa/2022_09_16/base64-1663305440059506818941-8238.png

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/gfhsa/2022_09_16/base64-1663305440059506818941-8238.png

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-1663305440059506818941.png?60″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nuoi-cua-kieng-dat-tien-8x-bo-tui-tram-trieu-moi-thang-mo-lien-3-co-so-lon-16633050755901492209885.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nuoi-cua-kieng-dat-tien-8x-bo-tui-tram-trieu-moi-thang-mo-lien-3-co-so-lon-16633050755901492209885.mp4″ data-info=”275b06237dbe9ed28318da31cade65e4″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nuoi-cua-kieng-dat-tien-8x-bo-tui-tram-trieu-moi-thang-mo-lien-3-co-so-lon-16633050755901492209885.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Nuôi cua kiểng đắt tiền, 8X ‘bỏ túi’ trăm triệu mỗi tháng, mở liền 3 cơ sở

https://thanhnien.vn/nuoi-cua-kieng-dat-tien-8x-bo-tui-tram-trieu-moi-thang-mo-lien-3-co-so-post1500486.html

08:33 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/abhuskh/2022_09_16/thumnail-3233.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/abhuskh/2022_09_16/thumnail-3233.jpg

<video poster=”https://videothumbs.mediacdn.vn/thanhnien/325084952045817856/2022/9/16/thanh-ha-phuong-uyen-dam-cuoi-final-16633331774741786753000.jpg?475″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/thanh-ha-phuong-uyen-dam-cuoi-final-16633331774741786753000.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/thanh-ha-phuong-uyen-dam-cuoi-final-16633331774741786753000.mp4″ data-info=”a3feef961d829d2d592b0c489355aa5e” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/thanh-ha-phuong-uyen-dam-cuoi-final-16633331774741786753000.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Thanh Hà – Phương Uyên tổ chức đám cưới

https://thanhnien.vn/thanh-ha-phuong-uyen-to-chuc-dam-cuoi-post1500686.html

07:50 17/09/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-1663302634487611411738-7315.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_09_16/base64-1663302634487611411738-7315.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/base64-1663302634487611411738.jpeg?862″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nga-canh-bao-lan-ranh-do-neu-my-cung-cap-vu-khi-tam-xa-hon-cho-ukraine-1663300388519663165567.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nga-canh-bao-lan-ranh-do-neu-my-cung-cap-vu-khi-tam-xa-hon-cho-ukraine-1663300388519663165567.mp4″ data-info=”b335bb2125520dbe4ad1ca75fa1053de” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/9/16/nga-canh-bao-lan-ranh-do-neu-my-cung-cap-vu-khi-tam-xa-hon-cho-ukraine-1663300388519663165567.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Nga cảnh báo ‘lằn ranh đỏ’ nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine

https://thanhnien.vn/nga-canh-bao-lan-ranh-do-neu-my-cung-cap-vu-khi-tam-xa-hon-cho-ukraine-post1500474.html

07:41 17/09/2022
VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm


Tổ quốc, ở Trường Sa

Ngày Quốc khánh 2.9, tất cả các đảo trên quần đảo Trường Sa (H.Trường Sa, Khánh Hòa) đều tổ chức nghi lễ chào cờ, mừng ngày Độc lập. 

Phát triển công nghiệp quốc phòng chủ động và hiện đại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại…

Chủ tịch nước chủ trì hội thảo về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Xúc động chính quyền và nhân dân Lào tiễn đưa liệt sĩ Việt Nam về nước

Chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan (Lào) đã tổ chức lễ tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước trong không khí trang nghiêm xúc động.

Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Ban Tài mậu Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 – 1975).

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa 2 nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.


Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp

Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa 2 nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.


Công binh Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

Hội thảo khoa học về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh là trận chiến đấu đầu tiên lực lượng vũ trang Tây nguyên đập tan cụm phòng ngự then chốt, vững chắc nhất trong hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn ở Bắc Tây nguyên.

Thành lập Lữ đoàn Công binh cầu đường dự bị động viên 384

Lữ đoàn Công binh cầu đường dự bị động viên 384 được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc phòng, tiền thân là Công ty 384 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12).

Tây Ninh: Thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa công bố quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam trên cơ sở tổ chức lại Đồn Biên phòng Tân Bình.

Sư đoàn không quân 372 nâng cao trình độ ném bom mặt nước, đánh chặn

Đợt bắn, ném bom, đạn thật tại trường bắn TB-2 là cơ sở cho các đơn vị sư đoàn không quân 372 rút kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện, nâng cao khả năng, để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mặt nước, đánh chặn…


Nguồn bài viết:
https://thanhnien.vn/army-games-2022-tai-viet-nam-khai-mac-cuoc-thi-vung-tai-nan-post1488458.html