5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

0
164

Tỉnh Kon Tum đón nhận Cờ công nhận đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi

Triển khai Nghị quyết số 29, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIV ban hành Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10-9-2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09-6-2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 và Chương trình số 67.

Trong 5 năm, chất lượng giáo dục phổ thông nói chung và chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa đã có chuyển biến theo chiều hướng nâng cao và được đánh giá đúng thực chất.

Cấp tiểu học, đã hạn chế tình trạng học sinh đi học thiếu chuyên cần và bỏ học (học kỳ 1 năm học 2017-2018 có 16 học sinh bỏ học, tỷ lệ 0,02%, năm học 2013-2014, có 51 học sinh bỏ học, tỷ lệ 0,09%); số học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học hàng năm đạt tỷ lệ trên 97% (năm học 2012-2013 số học sinh có học lực yếu đối với môn tiếng Việt, môn Toán, tỷ lệ 4,0%).

Loading...

Cấp trung học tỷ lệ học sinh cấp THCS có hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên ở năm học 2017-2018 tương ứng là 99,7% và 94,2% (năm học 2012-2013, tỉ lệ này là 99,68% và 93,1%).

Tỷ lệ học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) có hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên ở năm học 2017-2018 tương ứng là 99,3% và 93,1% (năm học 2012-2013, tỉ lệ này là 98,1 và 83,5%); tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ngày càng cao, trong đó năm học 2017-2018 học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ 95,87% (tăng 2% so với năm học 2012-2013).

Toàn tỉnh đã đào tạo nghề nghiệp cho 11.572 lao động, trong đó, đào tạo Cao đẳng nghề cho 17 lao động, chiếm tỷ lệ 0,15% lao động được đào tạo; đào tạo Trung cấp nghề cho 1.071 lao động, chiếm tỷ lệ 9,25% lao động được đào tạo (trong đó có 830 lao động là DTTS); đào tạo nghề cho lao động nông thôn (kể cả trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng) cho 10.484 lao động, chiếm tỷ lệ 90,6% lao động được đào tạo. Tỉ lệ học sinh toàn tỉnh vào các trường Đại học ngày càng cao. Năm 2013, tỉ lệ học sinh toàn tỉnh vào các trường Đại học chiếm khoảng 40%, năm 2018, tỉ lệ học sinh toàn tỉnh vào các trường Đại học chiếm khoảng 80%.

Quy mô, hệ thống trường, lớp được quy hoạch phù hợp, đảm bảo cho công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 139 trường Mầm non, trong đó có 117 trường mầm non công lập và 22 trường mầm non ngoài công lập (20 trường mầm non tư thục và 02 trường mầm non dân lập), tăng 19 trường so với năm học 2013-2014; Tiểu học có 147 trường, tăng 05 trường so với năm học 2013-2014; THCS có 110 trường, tăng 09 trường so với năm học 2013-2014; THPT có 27 trường (trong đó có 9 trường PTDTNT, và 3 phân hiệu), tăng 02 phân hiệu và 01 trường so với năm học 2013-2014; Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học: 1; Trung tâm GDNN-GDTX: 7 (Sáp nhập TTGDTX và TTDN năm 2016); Cao đẳng cộng đồng: 1 (Sáp nhập 02 trường Cao đẳng và 02 Trung cấp); Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: 1. Toàn tỉnh có 153 trường đạt chuẩn quốc gia, trên tổng số 423 trường, chiếm tỷ lệ 36,1% (tăng 48 trường đạt chuẩn so với năm 2013, trong đó, mầm non tăng 14 trường; tiểu học tăng 18 trường; THCS: tăng 13 trường; THPT: tăng 03 trường).

Tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố là 97,8%, tăng 1,2% so với năm học 2015-2016 (không tính phòng học mượn nhờ); Tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố/lớp ở các bậc mầm non là 0,85, cấp tiểu học là 1,01, cấp THCS là 0,92, cấp THPT là 1,03.

Từ năm 2015 đến nay, đã đầu tư xây mới 281 phòng học, 25 phòng bộ môn, 44 phòng ở nội trú, bán trú và các công trình khác với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng; đã xóa được 67 phòng học tạm, mượn nhờ, trong đó mầm non xóa 42 phòng tạm, tiểu học xóa 25 phòng tạm với kinh phí để xóa phòng học tạm, mượn nhờ là hơn 28 tỷ đồng; bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo những điều kiện trang thiết bị dạy học tối thiểu, với kinh phí 53.356 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị từ năm học 2015-2016 đến nay.

Tổng số cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) toàn ngành là 10.351 người, trong đó công chức hành chính có 95 người, các đơn vị sự nghiệp có 1.013 CBQL và 9.243 viên chức sự nghiệp. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các bậc học, cấp học được củng cố, chuẩn về trình độ đào tạo, cơ bản đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT.

Đến nay, có 100% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn đạt 90,9% (tăng 10,9% so với năm 2013); được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đạt 93% (tăng 8,7% so với năm 2013); có trình độ lý luận chính trị đạt tỉ lệ 75% (tăng 36% so với năm 2013); tỉ lệ đảng viên 95,7% (tăng 18,6% so với năm 2013). Đối với giáo viên có 100% đạt chuẩn trở lên về chuyên môn, trong đó trên chuẩn 60,3% (tăng 4,6% so với năm 2013).

Việc đào tạo cán bộ, viên chức gắn với quy hoạch từng đơn vị được quan tâm; thông qua các lớp bồi dưỡng, giao việc, ngành đã lựa chọn được cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất để bổ nhiệm chức danh quản lý. Từ năm 2013 đến nay, ngành Giáo dục đã cử 99 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi học Thạc sĩ, nâng tổng số cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên là 241 người; 78 cán bộ quản lý giáo dục đang tham gia học các lớp Trung cấp, cao cấp Lý luận Chính trị-Hành chính.

Tỉnh đã ưu tiên trong việc bố trí các nguồn lực cho lĩnh vực GD-ĐT, trong đó ngân sách tỉnh tập trung chi cho GD-ĐT tối thiểu ở mức khoảng 28% trên tổng chi ngân sách, nhờ đó đã tạo điều kiện phát triển giáo dục và đào tạo. Nhìn chung, kinh phí đảm bảo đầy đủ cho việc chi lương và các chế độ chính sách. Tuy nhiên, tỷ lệ chi lương và các khoản theo lương chiếm đến 90,2%, chi thường xuyên ngoài lương tỷ lệ thấp; nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn hạn chế nên cơ sở vật chất trường học chưa đồng bộ, hiện đại.

Ngành GD-ĐT đã tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: Nghiên cứu khoa học kĩ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi giải Toán, tiếng Anh trên Internet, giải toán bằng máy tính cầm tay Casio, … đa số các đơn vị trường học đã tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động này và bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Số dự án khoa học kỹ thuật tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh tăng đều hàng năm.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo 59 lưu học sinh các tỉnh Nam Lào, 14 lưu học sinh các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Từ tháng 12/2015, cử 01 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho cán bộ công chức tỉnh Attapư – Nước CHDCND Lào (thời gian 2 năm) và cử 01 giáo viên biệt phái sang dạy tiếng Việt cho con em Hội người Việt tại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia (thời gian 3 năm)…

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum xác định tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

Tăng cường sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đối với lĩnh vực GDĐT, dạy nghề góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Xây dựng phương án đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực GD-ĐT trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT.

Điều chỉnh và phát triển mạng lưới trường, lớp theo hướng đồng bộ và tập trung, đảm bảo yêu cầu phát triển về quy mô, chất lượng GDĐT của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các cơ sở GDNN, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội.

Phát triển các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; phát huy các nguồn lực xã hội hóa để phát triển mạng lưới GDĐT; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có uy tín thành lập, liên doanh, liên kết đầu tư cơ sở vật chất, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các trường, các cơ sở giáo dục ở các ngành học, cấp học.

Nâng cao chất lượng công tác GDNN, nhất là công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, trong các khu công nghiệp, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GDĐT./.

Ngọc Định

Đi đến nguồn bài viết

Loading...