Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi

0
40

Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi.

Description: phòng chống dịch tả lợn châu phi

Tiêu hủy lợn mắc bệnh (ảnh minh họa)

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gần đây một số cơ quan báo chí phản ánh hiện tượng khai khống, gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương, gây bức xúc trong Nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Loading...

Để chấn chỉnh hiện tượng nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không đảm bảo an toàn làm lây lan dịch bệnh, các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời hoặc gian lận khai báo lợn mắc bệnh phải tiêu hủy nhằm trục lợi.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi và thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3141/UBND-NNTN về triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi; theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh, số liệu lợn buộc phải tiêu hủy và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là thực hiện theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi; kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai sót, gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...