UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

Tại Công văn số 207/UBND-NC ngày 19/01/2021, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

C:UsersAdministratorDesktopIMG_0098.jpg

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội nghị, hội thảo quốc tế theo thẩm quyền phân cấp; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, theo dõi, giám sát để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, vi phạm trong công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần chủ động cắt giảm, điều chỉnh quy mô, thời điểm, hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phù hợp với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế theo thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai nội dung trên; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết