Tuổi trẻ Kon Tum phổ biến pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên

76

tienphong.vn

img 6265 7257Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)” trong đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐVTN), Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại trường học nội trú trên địa bàn.Tuổi trẻ Lạng Sơn tích cực tham gia xây dựng đường biên, mốc giớiTăng cường các ‘địa chỉ pháp luật’ để giáo dục cho người trẻ Khen thưởng những sáng kiến, sáng tạo của giới trẻ xứ LạngTổng cục Chính trị tôn vinh điển hình tuyên truyền ý thức thượng tôn pháp luật


Nguồn bài viết:
https://tienphong.vn/tuoi-tre-kon-tum-pho-bien-phap-luat-trong-doan-vien-thanh-thieu-nien-post1585643.tpo