Tuổi trẻ Công an Kon Tum thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công vụ”

0
43

Hướng tới kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tuổi trẻ Công an Kon Tum xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trên các mặt công tác chuyên môn và phong trào thanh niên xứng đáng với niềm tin yêu Đảng và nhân dân giao phó.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng và phát triển thanh niên Việt Nam trên mọi mặt. Trong bản Di chúc của mình, để Đoàn thanh niên hoàn thành sứ mệnh cách mạng cao cả, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên được xác định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên””. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Thực hiện lời căn dặn của Người, 50 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… Cùng với các phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như: Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Đền ơn đáp nghĩa… Ngày nay, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước đã xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Cùng với phong trào thanh niên cả nước, thực hiện Di chúc của Người, những năm qua, thanh niên Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ Công an Kon Tum nói riêng đã có những nỗ lực tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 09/5/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh “…cán bộ công nhân viên không được bỏ việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân; thực hành làm hết giờ, hết việc, xóa bỏ văn hóa “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”. Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để nước đến chân với nhảy, đợi nhắc thì làm, không nhắc cũng làm nhưng chậm trễ khi xử lý các nhiệm vụ được giao. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi muộn về sớm, không rời nhiệm sở trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng…”. Theo đó, ngày 20/5/2019, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử và điều lệnh Công an nhân dân; bảo đảm trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Loading...

C:UsersAdminDownloadsIMG_1560213771723_1560213820564.jpg

Tuổi trẻ Công an Kon Tum thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công vụ”

Tự hào truyền thống vẻ vang qua 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Công an Kon Tum đã và đang cùng với đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang, những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong 74 năm qua, từ đó nhắc nhở thế hệ trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an Kon Tum trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tổ chức đa dạng các diễn đàn giúp tuổi trẻ Công an Kon Tum không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; chấp hành nghiêm các quy định của điều lệnh Công an nhân dân gắn với việc xây dựng văn hóa công sở và thực hiện quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp tội phạm. Xung kích đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng; sẵn sàng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở khi có yêu cầu.

Ba là, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn; chú trọng hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nhất là tuyên truyền phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trên các địa bàn dân cư; tăng cường công tác phối hợp, góp phần củng cố hệ thống chính trị và nền an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt xây dựng và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an nhân dân trong lòng quần chúng nhân dân.

Khánh Vi

 

Đi tới nguồn bài viết

Có thể quan tâm

Loading...