Trọn vẹn “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở

0
34

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 ở cơ sở (19/8/2005-19/8/2019).

C:UsersAdminDesktopuntitled.png

 “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo phù hợp tình hình cụ thể tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Loading...

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm bắt. Nội dung tuyên truyền tập trung truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành… Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” dưới nhiều hình thức khác nhau như đưa tin, bài trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, kênh truyền hình An ninh Kon Tum; cổ động tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và các nơi công cộng; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm nhằm ôn lại kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 14 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an các cấp đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào; tổ chức ký kết thi đua với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tiếp tục củng cố, duy trì, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu chính trị đối với từng địa phương. Trong đó, củng cố, duy trì 2.150 mô hình, nhân rộng 172 mô hình, xây dựng mới 138 mô hình. Tiếp tục duy trì 18 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, địa phương; nhiều mô hình được duy trì và đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở để nắm tình hình, tham gia công tác dân vận và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; vận động nhân dân không tin, không theo tà đạo Hà Mòn; quản lý, giáo dục, cảm hóa, người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, vận động đối tượng phạm tội tự thú, khai báo.

Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở, cùng với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thực hiện thường xuyên, liên tục trong tổng thể các mặt công tác Công an, hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” , lực lượng Công an các cấp đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, tạo khí thế sôi nổi ở khắp các địa bàn cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...