Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến dân cư – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
41

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành văn bản triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc hợp Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến dân cư (Đề án 896).

Lực lượng chức năng Công an tỉnh cấp, phát CMND cho Nhân dân

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, năm 2018, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành như 19/20 Nghị quyết Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành đã được ban hành; nhiều bộ, ngành cũng đã ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân được quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ; Bộ Công an cấp 12 triệu thẻ Căn cước cho công dân tại 16 địa phương… Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành như việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đảm bảo tiến độ do chờ phân bổ nguồn vốn; việc thu thập thông tin dân cư chỉ đạt khoảng 86% (tỉnh Kon Tum đạt 90,8%)

Loading...

Theo lộ trình, việc triển khai Đề án 896 chỉ còn năm 2019 và 2020, trong khi đó khối lượng công việc đang còn lớn và rất quan trọng (xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân…); do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác. Trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan có liên quan về kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí. Quá trình thu thập thông tin dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn đề này, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, do vậy phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho Nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục triển khai, chuẩn hóa thông tin, thu thập thông tin dân cư đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hệ thống, đồng bộ hạ tầng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành, khai thác trong năm 2020, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai; phối hợp Sở Tài chính dự kiến kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh năm 2019.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố kiểm tra đối chiếu giải quyết những hạn chế, sai lệch khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư; mở rộng việc cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng quy định pháp luật về phí, lệ phí, nhưng phải tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính; dự kiến, đề xuất kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh năm 2019.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Đề án 896 tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền sâu, rộng quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết

Có thể quan tâm

Loading...