Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực của Quỹ An ninh trật tự tỉnh Kon Tum

0
56

Từ khi được thành lập (ngày 18/5/2012) cho đến nay, Quỹ an ninh trật tự (ANTT) tỉnh Kon Tum đã phát huy được hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ cho vay vốn cho nhiều đối tượng, giảm tỷ lệ tái phạm tội của các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

Description: Quang cảnh Lễ ra mắt Quỹ. Ảnh: Duy Tân

Quang cảnh Lễ ra mắt Quỹ ANTT (nguồn: baogialai.com.vn)

Kon Tum là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên thành lập Quỹ ANTT. Quỹ ANTT được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ hoạt động tại Quyết định số 468/QĐ-CT ngày 15/12/2011; là tổ chức phi phi lợi nhuận, có nhiệm vụ huy động sự đóng góp tự nguyện về tài chính, vật chất của các tổ chức, cá nhân, để cho vay, hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 05 nhóm đối tượng, gồm: Người là tù tha về; Người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Người bị quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dễ bị sa ngã vào con đường phạm tội và tệ nạn xã hội; Người tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn.

Loading...

Từ khi thành lập đến nay (từ ngày 18/5/2012 đến ngày 31/12/2018), Quỹ ANTT đã giải quyết cho tổng số 73 đối tượng được vay, với số vốn mỗi đối tượng được vay là 20 triệu đồng, thời hạn vay là 02 năm, lãi suất là 0,3%/01 tháng (lãi suất quá hạn là 0,45%/01 tháng).

Nhìn chung, Quỹ ANTT đã và đang hoạt động hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng Quỹ ANTT thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ; quản lý chặt chẽ nguồn vốn, không để thất thoát và xảy ra sai sót. Hội đồng quản lý quỹ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung trong quản lý, sử dụng quỹ (Tiến hành thẩm định, giải quyết cho vay đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn quy định; mở sổ sách ghi chép đầy đủ và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và danh sách những đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn; các hoạt động tuyên truyền, vận động đóng góp, ủng hộ phát triển Quỹ ANTT đã được các đơn vị, bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện và luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật…); các đối tượng đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng cam kết và đạt hiệu quả; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương; nhiều trường hợp được nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Điển hình: Trường hợp ông A Luôn (HKTT tại thôn ĐăkRơĐe, xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum) được quỹ ANTT tỉnh Kon Tum cho vay vào ngày 23/4/2014 với số tiền 20 triệu đồng theo phương án sản xuất, kinh doanh là chăn nuôi; ông A Luôn đã đầu tư mua 02 con bò, sau 02 năm chăm sóc đàn bò đã sinh sản tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, góp phần ổn định cuộc sống. Nhờ hiệu quả từ việc chăn nuôi, tới hạn trả nợ ông A Luôn đã trả tiền vay cho Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum.

Description: https://lh4.googleusercontent.com/uhAs_CTPG_AXFvssYzMNNVeiavTuJlQy8EUroiWa7IeXIUF3G3bxhw3HRz73ntmPEzD-XRwMObspYRnnupSX3obfJkOhiJatOTKilIxMiCTI70ICdRVg98IAQg_S6ilGusWYuFFfiWphtEFt1Q

Ông A Luôn hoàn trả vốn vay (nguồn: congankontum.gov.vn)

Tuy nhiên, Quỹ ANTT trong thời gian qua cũng gặp một số bất cập như số người vay vốn chậm hoàn trả đủ tiền gốc và lãi đúng kỳ hạn còn nhiều (14 người). Nguyên nhân: Trường hợp người được vay vốn cho thân nhân gia đình sử dụng (mẹ, vợ, anh, em), thân nhân không nhận được thông báo của Văn phòng quỹ về việc đến kỳ hạn hoàn trả tiền vay; có trường hợp người vay chăn nuôi, trồng trọt nhưng bị dịch bệnh, mất mùa nên xin gia hạn…; thời gian vừa qua, chưa vận động được cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đóng góp thêm kinh phí cho Quỹ ANTT.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Quỹ ANTT, khắc phục những khó khăn, bất cập, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ đề xuất kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ và Văn phòng quỹ; đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về mô hình Quỹ ANTT (mục đích, quan điểm hoạt động, đối tượng cho vay, phạm vi hoạt động…), đặc biệt là đối với những đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đối tượng bị quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dễ bị sa ngã vào con đường phạm tội, tệ nạn xã hội và những người tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, không có vốn sản xuất, kinh doanh. Vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ ANTT theo nguyên tắc tự nguyện và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật để Quỹ ngày càng lớn mạnh, có điều kiện giải quyết vốn vay cho nhiều đối tượng có nhu cầu. Tăng cường phối hợp với Công an cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nắm tình hình và định kỳ kiểm tra hiệu quả việc sử dụng vốn vay của các đối tượng vay vốn từ Quỹ ANTT; vận động các cơ quan, đơn vị có liên quan đứng ra bảo lãnh cho những đối tượng theo tiêu chuẩn có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Thái Ngân

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...