Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Hà Nội. Để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh với một số nội dung trọng tâm.

C:UsersAdminDesktopuntitled.png

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội XIII. Ảnh: baokontum.com.vn

Theo đó, ngày 22/01/2021, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để xảy ra hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu, vùng xa… Đồng thời, phân trực lãnh đạo, trực ban, trực chiến, trực trụ sở cơ quan, đơn vị trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 04 tỉnh chỉ đạo các cơ quan nhận kết nghĩa xây dựng xã theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy tăng cường xuống xã kết nghĩa phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh ở cơ sở.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết