Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

0
112

[Tin Kon Tum] –

C:UsersAdministratorDownloads58790331_2177656185687595_4019929856790757376_o.jpg

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết các vấn rác thải nhựa, ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

C:UsersAdministratorDownloads58790331_2177656185687595_4019929856790757376_o.jpg

Loading...

Thu gom rác thải và phân loại rác tại Bờ kè cầu Đakbla (ảnh CLB Winner-Kt)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3547/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đến cộng đồng và người dân về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đối với kinh tế-xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần chuyển sang hình thức hợp tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon. Từng cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động thiết thực như thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần…; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu và vận động các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Kon Tum, Ban Thường vụ các Huyện ủy phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể chính trị-xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cộng đồng để cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần.

Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của chính bản thân, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, hạn chế và tiến tới không sử dụng túi nilon, tiến hành phân loại rác thải ngay tại gia đình và khu dân cư sinh sống.

Thái Ngân

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...