Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ tháng 11/2020

367

Ngày 23/10/2020, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 37/TB-PC08 về tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ tháng 11/2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum thông báo công khai nội dung tuần tra kiểm soát, giao thông đường bộ tháng 11/2020 trên địa bàn tỉnh để cá nhân, tổ chức biết, chấp hành khi tham gia giao thông. Mọi thông tin, phản ánh về công tác bảo đảm TTATGT, đề nghị cá nhân, tổ chức gửi về Phòng Cảnh sát giao thông, địa chỉ: số 147 Ure, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Nội dung xem chi tiết tại đây.

CÔNG AN TỈNH KON TUM PHÒNG CSGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/TB-PC08 Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm

theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 11 năm 2020

(Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 22/11/2020)

Ngày 23/10/2020, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 37/KH-PC08 về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2020, nội dung thực hiện như sau:

  1. Đơn vị, tuyến đường thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông
TT Đơn vị Tuyến đường
I. Đội CSGT đường bộ
1 Tổ CSGT Sao Mai Đường Hồ Chí Minh: Từ Km 1551 đến Km 1564.
2 Tổ CSGT Trung Tín Đường Hồ Chí Minh: Từ Km 1509 đến Km 1550.
3 Tổ CSGT Trật Tự – Quốc lộ 24: Từ thành phố Kon Tum đến huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi.

– Các đường nội thị thành phố Kon Tum.

II. Trạm CSGT Ngọc Hồi
1 Tổ CSGT Đăk Tô-Ngọc Hồi Đường Hồ Chí Minh: Từ Km 1464 đến Km 1507.

Quốc lộ 40: Từ thị trấn Plei Kần đi Cửa cẩu Quốc tế Bờ Y.

2 Tổ CSGT đèo Lò Xo Đường Hồ Chí Minh: Từ Km 1403 đến  Km 1464.
  1. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý

Người điều khiển và người ngồi trên xe ô tô, máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe ô tô, mô tô và xe thô sơ vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.

  1. Thời gian thực hiện kế hoạch

Thời gian thực hiện: 24 giờ/ngày, 07 ngày trong tuần (24/7).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum thông báo công khai nội dung tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính để cá nhân, tổ chức biết, chấp hành khi tham gia giao thông. Mọi thông tin, phản ánh về công tác bảo đảm TTATGT, đề nghị cá nhân, tổ chức gửi về Phòng Cảnh sát giao thông, địa chỉ: số 147 Ure, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

– Trang tin Thông tin điện tử Công an tỉnh;

– Lưu: TM.                                                                                           (đã ký)

Đại tá Lê Hồng Thủy

 

 

Phòng CSGT

 

Đi tới nguồn bài viết