Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
230

 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCA ngày 30/5/2019 của Bộ Công an, Kế hoạch số 1042/KH-CAT ngày 14/6/2019 của Công an tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” trong Công an nhân dân, Ban Tổ chức cuộc thi viết “ Tìm hiểu Luật An ninh mạng” Công an tỉnh Kon Tum ban hành Thể lệ cuộc thi trong Công an tỉnh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Loading...

Tất cả cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Công an các huyện, thành phố.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Hình thức dự thi

– Tập thể: Không quá 05 thành viên.

– Cá nhân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 12/6/2018 (Ban hành kèm theo Thể lệ này

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh hoạ phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm việc lợi dụng bài dự thi để vu khống; bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

– Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu Luật An ninh mạng; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; chức vụ, cấp bậc hàm, đơn vị công tác; giới tính; dân tộc của người dự thi.

– Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4.

– Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

4. Lưu giữ các bài dự thi

Phòng Tham mưu lưu giữ các bài dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi chọn 03 bài thi xuất sắc nhất ở vòng sơ khảo gửi về Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an (qua Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an) để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo). Bài dự thi đạt giải cao được đăng tải, giới thiệu trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Luật An ninh mạng                                                                                  Ảnh minh họa

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI THI

1. Phạm vi tổ chức cuộc thi

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” được tổ chức đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh.

2. Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài thi, địa chỉ nhận bài dự thi

2.1. Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi

Ngay sau khi Công an tỉnh có văn bản phát động cuộc thi, các đơn vị, Công an các huyện, thành phố hưởng ứng tổ chức cuộc thi đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình.

Tổng kết và trao giải cuộc thi ở Công an tỉnh trước ngày 30/11/2019.

2.2. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi

Bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi của Công an tỉnh (qua PV01) trước 17 giờ 00’ ngày 10/11/2019.

V. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh thành lập và quyết định thành phần.

2. Ban Tổ chức cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ban.

VI. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

1.Ban Giám khảo cuộc thi do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo.

2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Ban Giám khảo cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1 Giải cá nhân

– Một giải nhất: 4.000.000 đồng.

– Hai giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

– Ba giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

– Năm giải khuyến khích, mỗi giải: 600.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có điểm số bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh, ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

1.2. Giải tập thể

Ban Tổ chức cuộc thi tặng giải phong trào cho tập thể các đơn vị có thành tích tổ chức, tham gia hưởng ứng cuộc thi dựa trên các tiêu chí: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật An ninh mạng, về cuộc thi và tổ chức cuộc thi; có tỷ lệ người dự thi cao nhất, tỷ lệ bài đạt giải nhiều nhất so với tổng số bài dự thi, với cơ cấu giải thưởng cụ thể:

– Một giải nhất: 6.000.000 đồng.

– Hai giải nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng.

– Năm giải ba, mỗi giải: 2.500.000 đồng.

2. Hình thức thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và giải thưởng cho các cá nhân có bài thi đạt giải; tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo thể lệ cuộc thi và vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia cuộc thi.

   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

                                                     

 

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...