Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông

191

tienphong.vn

tp 11 2505Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn giao thông của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong thực hiện văn hóa giao thôngTuổi trẻ Kon Tum góp phần giảm thiểu tai nạn giao thôngGiữ lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử văn hóa trong mọi tình huống giao thông‘Bóng hồng’ tình nguyện làm đường giao thông nông thôn


Nguồn bài viết:
https://tienphong.vn/thanh-nien-quan-doi-voi-van-hoa-giao-thong-post1573232.tpo