Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
61

Ngày 21/8/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
http://bocongan.gov.vn/knd/tt/PublishingImages/NguyenThanhLuan/2018/0b9a8539.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa tội phạm. Việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND đã góp phần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ CAND về nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
http://bocongan.gov.vn/knd/tt/PublishingImages/NguyenThanhLuan/2018/0b9a8518.jpg

Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Loading...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an đã phổ biến những nội dung cơ bản và Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND.
Các báo cáo viên tham dự Hội nghị đã được giới thiệu những vấn đề chung về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trong CAND. Đây là những kiến thức quan trọng giúp Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Duy Hòa
 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...