Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

0
36

Ngày 17/03/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 789/UBND-TD về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

http://static.cand.com.vn/Files/Image/chienthang/2019/02/13/11b822a0-5e6e-43a4-b763-a07a12d2ed62.jpg

Một bộ phận tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (ảnh:cand.com.vn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm sau:

Loading...

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

2. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, với Trung ương và các cấp, ngành địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 2079/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh.

3. Tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, các cơ quan đảng và nhà nước ở địa phương. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết, không để diễn ra tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh).

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật những cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến các Bộ, ngành chức năng của Trung ương và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...