Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân – ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững

31

congankontum.gov.vn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân, để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu. Trong đó không thể không nhắc đến “6 điều Bác Hồ dạy CAND” là kim chỉ nam cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng qua nhiều thời kì giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, là lời nhắc nhớ, giáo huấn mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tự rèn luyện, nêu gương.

hinh anh gan gui cua chu tich ho chi minh voi cong an nhan dan  hinh 2

Bác Hồ trao huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600, Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội mừng công ngày 21/12/1965.

Năm 1948, Báo Bạn dân (Nội san của Công an Khu XII) ra số Tết Nguyên đán Mậu Tý. Đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã gửi số báo Tết đó biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai. Mở đầu bức thư, Bác viết:

“Bác đã nhận được thư và báo cháu gửi tặng Bác. Bác thấy có sự cố gắng, đáng hoan nghênh. Nhưng báo theo cháu nói, từ 24 đến 32 trang thì dài quá. Cần làm ngắn lại và viết những vấn đề thật thiết thực, mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua. Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách của người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy khái quát nên hình mẫu chuẩn mực người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.

Chuẩn mực về đạo đức của người cán bộ Công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực về tư cách, đạo đức của người đảng viên cộng sản những cũng thể hiện quan điểm riêng của công tác Công an. Công an nhân dân có nhiệm vụ cao cả, nặng nề, đó là bảo vệ thành quả cách mạn, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đấu tranh chống các thể lực thù địch, các đối tượng tội phạm, ngăn chặn mọi âm mưu, ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước,mọi hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường để đất nước phát triển về mọi mặt, giữ vững bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhiệm vụ đó hết sức nặng nề, đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần không ngừng học tập, nỗ lực, rèn đức luyện tài, để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Những năm kháng chiến chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ lực lượng CAND đã đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, nhất là với Quân đội nhân dân và dân quân du kích diệt ác, phá tề, trừ khử nhiều tên việt gian, mật thám, phản động nguy hiểm; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bảo vệ bí mật và các chiến dịch quân sự trọng yếu.

Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, học tập, làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ chí minh, với tinh thần cách mạng, tinh thần yêu nước được nêu cao, lực lượng Công an nhân dân kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, dù còn non trẻ, nhiều khó khăn nhưng đã điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt động gây bạo loạn và bắt gọn các toán gián điệp biệt kích của Mỹ – Ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên cường dũng cảm bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Ở miền Nam, các lực lượng an ninh đã bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ cách mạng; đồng thời vũ trang chiến đấu ngay trong sào huyệt địch, trấn áp bọn gián điệp, phản động, trừng trị những tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân, góp phần đánh bại các âm mưu, chiến lược chiến tranh của Mỹ – Ngụy, đưa đất nước đến đại thắng lịch sử 30/4/1975

Trải qua lịch sử, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng học tập, rèn luyện, ngày càng hoàn thiện thời từng bước trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xông pha trên mọi mặt trận nhằm góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến chống các thế lực thù địch, tội phạm.

Hiện nay, đất nước phát triển không ngừng, cùng với sự hòa nhập, hợp tác phát triển quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa bên cạnh những thuận lợi, đã và và đang đặt ra nhiều thách thức mới cho lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội với những vấn đề an ninh phi truyền thống, những hình thức, thủ đoạn phạm tội mới tinh vi, manh động. Lực lượng CAND còn phải tham gia tích cực, hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục thiên tai, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với những nhiệm vụ nặng nề đó, càng đòi hỏi CAND, mỗi cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình hiện nay không tách rời nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trong đó vấn đề hàng đầu là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác, nhớ lời Bác, trước hết đối với tự mình, mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum luôn nỗ lực, phấn đấu, tự rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của Nhân dân./.

Bích Nga (tổng hợp)

 


Nguồn bài viết:
https://congankontum.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trong-nc/sau-dieu-bac-ho-day-cong-an-nhan-dan-y-nghia-giao-duc-sau-sac-ben-vung.html