Rà soát tiến độ công tác xây dựng phong trào và chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

73

cand.com.vn

Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Xây dựng phong trào (XDPT) bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác từ đầu năm 2023 đến nay. Trong đó, báo cáo đã nêu rõ kết quả 14 công tác trọng tâm trong XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đang triển khai từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị xin ý kiến lãnh đạo Bộ. Đồng thời, vạch ra 9 mặt công tác tiếp tục đẩy mạnh tập trung triển khai từ nay đến cuối năm. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những vấn đề vướng mắc liên quan.

Rà soát tiến độ công tác xây dựng phong trào và chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ -0Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến trao đổi thảo luận của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục XDPT bảo vệ ANTQ và đại diện các Cục chức năng Bộ Công an, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương Cục XDPT bảo vệ ANTQ đã có sự chủ động chuẩn bị ngay từ đầu năm, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những kiến nghị, đề xuất hay một số tồn tại cần tháo gỡ.

Theo đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, đối với 3 đề án thành phần thực hiện Nghị quyết 12 Bộ Chính trị về “Xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” mà Cục XDPT bảo vệ ANTQ được Bộ Công an giao, Cục phải phối hợp với chặt chẽ Văn phòng Bộ Công an và các Cục chức năng Bộ Công an đẩy mạnh tập trung thực hiện đề án. Ấn định mốc thời gian cụ thể, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, đúng ngày 15/6 phải hoàn thành, báo cáo Văn phòng Bộ làm tờ trình để báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt.

Rà soát tiến độ công tác xây dựng phong trào và chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ -0Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục XDPT bảo vệ ANTQ phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua đã thực hiện rất tốt việc tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát về địa phương để kiểm tra công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tại 8 địa phương. Trong đó có việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 44- KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư tại Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 06/03/2023), Tỉnh ủy Hưng Yên (ngày 03/03/2023), tại Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 30/3/2023), Tỉnh uỷ Tiền Giang (ngày 31/3/2023) và tham gia Đoàn kiểm tra số 2 do lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài Chính, Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Tỉnh uỷ Hải Dương và Tỉnh ủy Kon Tum.

Rà soát tiến độ công tác xây dựng phong trào và chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ -0Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh triển khai thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên toàn quốc năm 2023, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục XDPT bảo vệ ANTQ và các đơn vị chức năng Bộ Công an gấp rút hoàn thành xây dựng Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời ấn định ngay trong tuần này phải hoàn thành dự thảo, đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến theo đúng quy trình trước khi chính thức hoàn thiện trình Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng ký ban hành.

Bên cạnh đó, yêu cầu Cục XDPT bảo vệ ANTQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (2013 – 2023); Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 – 2023; Hội nghị tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng CAND và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018-2023…

Rà soát tiến độ công tác xây dựng phong trào và chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ -0Toàn cảnh buổi làm việc.

Nhấn mạnh “công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 của chúng ta vừa qua đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đánh giá rất cao”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, ngay từ bây giờ, Cục XDPT bảo vệ ANTQ và các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương cần khẩn trương nghiên cứu, có thêm những sáng kiến mới để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 2023 ngày càng có tính lan toả mạnh mẽ, thực sự trở thành “Ngày hội của toàn dân, do dân và vì dân”.

“Dự kiến năm nay, chúng ta sẽ lựa chọn 25-30 điểm tổ chức Ngày hội, mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, động viên bà con nhân dân. Đặc biệt, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm nay sẽ tiếp tục tập trung hướng mạnh về các địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ…” – đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác XDPT, đặc biệt hướng tới đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào ở địa bàn cơ sở, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng phong trào và khích lệ đội ngũ CBCS làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở, nhất là các đối tượng Công an viên, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng ở các địa phương.

P. Tâm


Nguồn bài viết:
https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/ra-soat-tien-do-cong-tac-xay-dung-phong-trao-va-chuan-bi-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq-i694461/