Phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

0
11

Trên cơ sở Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ba lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2019, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tế tình hình an ninh, trật tự, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Công an, trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng hai Bộ, ngày 05-9-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP trước đó.

https://congankontum.gov.vn/wp-content/uploads/2019/12/word-image-89.jpeg

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng QĐND. Nguồn: congankontum.gov.vn

Loading...

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2019, ba lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự thuộc chức năng, phạm vi, lĩnh vực quản lý của mỗi lực lượng; luân phiên tổ chức giao ban định kỳ, qua đó đã kịp thời trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, giúp chủ động trong công tác nắm tình hình, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với lực lượng Quân sự-Biên phòng thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”…

Trên cơ sở Nghị định số 03/2019/NĐ-CP được ban hành, các bên đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp mới giữa 03 lực lượng đảm bảo phù hợp Nghị định. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới, ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý xuất nhập cảnh, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm nắm tình hình, quản lý đối tượng.

Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra tụ tập đông người biểu tình, gây rối trở thành “điểm nóng”; kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Hiệp đồng lên phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị-kinh tế-văn hóa quan trọng của tỉnh nhà, các dịp lễ truyền thống của dân tộc như Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, 132 năm Ngày Quốc tế Lao động, 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9… Các bên phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như hưởng ứng và tham gia các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019). Nhân dịp này, Công an tỉnh tổ chức đoàn công tác thăm, chúc mừng các đơn vị thuộc lực lượng Quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm… góp phần tham gia giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong quần chúng nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Tại các xã biên giới, lực lượng Công an chủ động phối hợp với các Đồn Biên phòng triển khai các mặt công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ đường biên giới, chấp hành pháp luật mỗi nước, không vi phạm quy chế biên giới, xâm canh, xâm cư, kết hôn bất hợp pháp…

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới; đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu qua biên giới và tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kết quả, trong năm đã vận động, thu hồi 172 khẩu súng các loại, 127 công cụ hỗ trợ các loại, 129 vũ khí thô sơ các loại, 0.4 kg thuốc nổ, 1.748 viên đạn các loại, 01 quả đạn, 02 nòng súng… Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập, phòng thủ dân sự; công tác xây dựng, bảo vệ lực lượng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Với nhiệm vụ chính trị-xã hội quan trọng đặt ra trong năm 2020, hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ba lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động xâm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...