Ngọc Hồi: Đưa 01 đối tượng vào cơ sở cai nghiên bắt buộc

63

congankontum.gov.vn

Thực hiện Kế hoạch số 3007/KH-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Ngọc Hồi về thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn m a t ú y tại xã Pờ Y. Với vai trò là phó ban thường trực Ban chỉ đạo, Công an huyện Ngọc Hồi luôn chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng tham gia thực hiện cùng vào cuộc tham gia vào công tác chuyển hoá địa bàn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Một trong những chỉ tiêu quan trọng là công tác quản lý người nghiện, thời gian qua dưới sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, vận động, cảm hoá giáo dục người nghiện, người nghi nghiện trên địa bàn xã nên số người nghiện, người nghi nghiện giảm sâu. Tuy nhiên qua rà soát, sàng lọc vẫn còn một số người nghiện không tiến bộ, không từ bỏ tệ nạn này. Vì vậy Công an huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo PCTP xã Pờ y, Phòng LĐTBXH huyện Ngọc Hồi, TAND huyện Ngọc Hồi lập hồ sơ đưa số đối tượng này vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Qua thời gian tích luỹ hồ sơ, ngày 21/6/2022, Công an huyện Ngọc Hồi đưa Nguyễn Văn Tính (Sinh năm: 1985, HKTT: Thôn Kon Khôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tính Kon Tum) vào Cơ sở tư vấn và cai nghiện m a t ú y tỉnh Gia Lai để thi hành Quyết định số 01/QĐ-TA ngày 15/6/2022 của Toà án nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc đối với Nguyễn Văn Tính, thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 tháng.

Được biết, Nguyễn Văn Tính là người nghiện m a t ú y từ năm 2011 đến nay, không có nghề nghiệp ổn định, có 02 tiền án và 01 tiền sự. Ngày 21/5/2021, Tính bị Công an xã Pờ Y phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất m a t ú y, đến ngày 03/6/2021, Tính bị UBND xã Pờ Y ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời gian 03 tháng. Ngày 20/4/2022, Nguyễn Văn Tính tiếp tục thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất m a t ú y và không đăng ký cai nghiện tự nguyện, vi phạm quy định tại Điều 33, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống m a t ú y, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện m a t ú y và quản lý sau cai nghiện m a t ú y, bị ủy ban nhân dân xã Pờ Y lập biên bản vi phạm ngày 25/5/2022.

Công an huyện Ngọc Hồi bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tính cho Cơ sở tư vấn và cai nghiện m a t ú y tỉnh Gia Lai

Xét thấy tính chất, mức độ vi phạm của Nguyễn Văn Tính là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý các chất m a t ú y của Nhà nước, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Mặc dù đã bị các cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã nhưng Nguyễn Văn Tính không biết sửa chữa, từ bỏ m a t ú y mà tiếp tục nghiện m a t ú y, gia đình và chính quyền địa phương không thể quản lý, giáo dục được. Vì vậy việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở cai nghiện bắt buộc nhằm giúp Nguyễn Văn Tính có điều kiện cai nghiện, từ bỏ việc xử dụng m a t ú y, đồng thời học nghề, lao động, dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đào Oanh

 


Nguồn bài viết:
https://congankontum.gov.vn/an-ninh-trat-tu/ngoc-hoi-dua-01-doi-tuong-vao-co-so-cai-nghien-bat-buoc.html